Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
35 postów 856 komentarzy

Moje komentarze

 • @
  Jak się miały plany Nimroda z zamierzchłej przeszłości względem ludzi i jak to się ma do współczesności?
  Otóż w Wikipedi mamy taki cytat:

  „Pomimo tego, że Biblia jasno tego nie stwierdza, według tradycji żydowskiej to właśnie Nimrod zainicjować miał budowę miasta Babel i tamtejszej wieży. Józef Flawiusz – żydowski historyk z I wieku n.e. – napisał o Nimrodzie: „Stopniowo zaprowadził w państwie ustrój despotyczny; sądził bowiem, że jedynym sposobem oderwania ludzi od bojaźni Bożej jest całkowite uzależnienie ich życia i pomyślności od potęgi władcy. A groził również, że gdyby Bóg chciał jeszcze raz zalać ziemię, potrafi on już sobie przeciw Niemu poradzić: zbuduje wieżę wyższą, niż zdoła dosięgnąć woda, i pomści nawet zagładę przodków. Pospólstwo ochoczo poddało się nakazom (...) [Nimroda], uległość wobec Boga uważając za niewolę. Zaczęli budować wieżę i (...) wieża dźwigała się w górę nadspodziewanie szybko” (Dawne dzieje Izraela, I, IV, 2, 3) ”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nimrod

  Zachowanie Nimroda jest prawzorem tego co teraz odgrywa się na naszych oczach.
  Te wszystkie dopłaty jakieś fundusze i inne zapomogi od Unii Europejskiej są niczym innym niż uzależnieniem ludzi i państw od władzy która daje pieniądze ale i wymaga wyrzeczenia się Pana Boga. Na razie jest to w formie łagodnej ale pewnie w niedługim czasie rządzący „dokręcą nam śruby”.
  Trzy Głosy Ostrzegają przed ludobójstwem
 • @krzysiekniepieklo
  Napisałeś tak:

  „Z tą wieżą to było tak: Najpierw zaczęli budować świątynię Bogu. Po pewnym czasie jednak przestali słuchać Boga i zaczęli budować po swojemu. Chcieli się wedrzeć do nieba na skróty, bez udziału Boga. Było tylko jedno wyjście i Bóg pomieszał im języki.”

  Natomiast było tak:

  „(1) Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. (2) A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. (3) I mówili jeden do drugiego: Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej,

  (4) rzekli: Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi.

  (5) A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, (6) i rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. (7) Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego! (8) W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. (9) Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. ”
  Księga Rodzaju 11.
  Wieża Babel
 • @Bara-bar
  „Bo to nie Adam z Ewą mieli jakieś niezgodne z wolą Boga pragnienia w sercu.”

  To teraz powiedz.
  Skoro Adam i Ewa są niewinni tego co się stało to dlaczego Pan Bóg ich wypędził z Raju?
  SZATAN JEST ZWODZICIELEM
 • @ Komuna i komuniści to łgarze i bandyci.
  Utrwalacze władzy ludowej i ich cała otoczka z nadania bandytów sowieckich najpierw mordowali Żołnierzy Niezłomnych. Jak rozprawili się z nimi to był Poznań w 1956 roku potem Gdynia 1970 roku dalej górnicy z Kopalni Wujek 1981 roku i tak co kilka/kilkanaście lat komuna dalej by nas mordowała żeby nie przełom w latach 1989 roku.
  Bury nie był mordercą
 • @Komuna i komuniści to łgarze i bandyci.
  Utrwalacze władzy ludowej i ich cała otoczka z nadania bandytów sowieckich najpierw mordowali Żołnierzy Niezłomnych. Jak rozprawili się z nimi to był Poznań w 1956 roku potem Gdynia 1970 roku dalej górnicy z Kopalni Wujek 1981 roku i tak co kilka/kilkanaście lat komuna dalej by nas mordowała żeby nie przełom w latach 1989 roku.
  1 MARCA DZIEŃ HAŃBY ❗❗❗ ŻOŁNIERZY PRZEKLĘTYCH ❗❗❗
 • @autorze.
  „Każdy sprawca mordu rabunkowego musi trafić na szafot, zaś sam akt pozbawienia życia zbrodniarza  musi być pokazywany wiele razy w telewizji, ze wszystkimi makabrycznymi detalami!! Tylko szok wywołany widokiem ginącego na szubienicy zbrodniarza, może powstrzymać innych przed wejściem na drogę „łowców skór” Bydle o nazwie człowiek, jest zdolne do każdej zbrodni, jeśli  przyniesie ona sprawcy finansowe profity!”

  W pradawnych czasach za takie czyny Pan Bóg kazał złoczyńcę kamienować.
  Kamienowanie służyło właśnie temu żeby przestraszyć grzeszników i pokazać innym co ich czeka jeżeli będą grzeszyć.
  Wędrowni sztyletnicy
 • @Bara-bar
  „Bóg nie zabija.”

  Oczywiście, że Bóg nie zabija!
  To grzesznik sam siebie zabija poprzez swoje grzechy!
  Grzesznik sam sobie zakłada pętlę na szyję.

  Pan Bóg ustalił tylko zasady panujące w wszechświecie i pilnuje ich przestrzegania.
  Każdy człowiek lub anioł ma wolną wole i może się dostosować do zasad ustanowionych przez Stwórcę lub nie chcę się dostosować do zasad ustanowionych przez Stwórcę ale każdy wybór wiąże się z konsekwencjami – życie lub śmierć.


  Na przykład ludzie ustalili sobie zasady o ruchu drogowym:
  Jest zasadą, że nie wjeżdża się na skrzyżowanie przy czerwonym świetle bo można zginąć lub kogoś zabić – i jeżeli ja zlekceważę tą zasadę i wjadę na skrzyżowanie przy czerwonym świetle następnie zginę to ja mam winić tych którzy ustalali prawo o ruchu drogowy za swoją nieodpowiedzialność?
  KAŻDEGO KTO SIĘ MNIE ZAPRZE PRZED LUDŹMI...
 • @Bara-bar
  Twierdzisz, że wszyscy ludzie będą zbawieni bez wyjątku - to poniżej masz słowa wypowiedziane przez samego Mesjasza z których wynika, że ci co zgrzeszą przeciwko Duchowi Świętemu to nie dostąpią zbawienia:

  „(31) Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.
  (32) Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.”
  E Mateusza 12.

  Masz to również powtórzone w innych Ewangeliach:

  „Zaprawdę powiadam wam: Wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego" (Mar. 3:28-29)

  „Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone; lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone" (Łuk. 12:10)

  Może nie rozumiesz tych wersów to powiem prościej.
  Grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie zostanie odpuszczony nigdy, skoro człowiek posiada grzech wieczny to nie może wejść do Królestwa Bożego ponieważ nic nieczystego nie wejdzie do Królestwa Bożego:

  „27 A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka. ”
  Apokalipsa 21.

  To teraz powiedz, co się stanie z tymi ludźmi co zgrzeszą przeciwko Duchowi Świętemu lub popełnią ohydę i kłamstwo?
  KAŻDEGO KTO SIĘ MNIE ZAPRZE PRZED LUDŹMI...
 • @krzysiekniepieklo 16:58:14
  Chodzi oto, że nie wierzysz Łukaszowi – to ja zacytowałem Tobie podobny wers z E Matusza w który sam Mesjasz się wypowiedział w podobnej sprawię.
  Czy Mateuszowi również nie wierzysz?
  Dlaczego nie wierzę Łukaszowi
 • @krzysiekniepieklo 15:09:06
  Mój wpis dotyczył tego co napisałeś:

  „Wielu ludzi czytając ten fragment, na dość poważne wątpliwości co do zachowania Jezusa. No bo jeśli nauczał, że miłość jest najważniejsza, to akurat w tym przypadku można się zastanawiać, czy okazał miłość swoim rodzicom, narażając ich na taki stres? ”
  Dlaczego nie wierzę Łukaszowi
 • @Krystyna Trzcińska 14:30:25
  „Pismo jest wymysłem SZATANA - ZWODZI-CIELA !!!
  Pismo służy do ZAKŁAMANIA Słowa (zafałszowania dżwięku) !!!!!! ”

  Niestety ale tak nie jest, poniżej cytuję kilka kontrargumentów do Twojej wypowiedzi.

  Mojżesz dostał tablice na których Bóg własnoręcznie wypisał przykazania.
  Ewangelię spisywali Apostołowie.

  „(1) W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. (2) Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. (3) Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.”
  K Daniela 12.

  „(11) Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. (12) I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. (13) I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. (14) A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. (15) Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.”
  Objawienie 20.
  Dlaczego nie wierzę Łukaszowi
 • @krzysiekniepieklo
  Poniżej masz słowa samego Mesjasza które mogą wywołać zwątpienie
  w mniej utwierdzonych sercach - ma nadzieję, że w twoim wypadku tak nie jest?

  „(37) Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.”

  E Mateusza 10.
  Dlaczego nie wierzę Łukaszowi
 • @slapek 21:13:37
  Młoda milionerka, kobieta sukcesu z Doliny Krzemowej, porzuciła karierę, bogactwo i sławę.
  Wstąpiła do zakonu kontemplacyjnego.


  https://wpolityce.pl/kosciol/536585-mloda-milionerka-porzucila-kariere-dlaczego


  (20) Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
  (21) Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.
  (22) Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
  Apokalipsa 3.
  „Pisma natchnione”, co oznacza to określenie
 • @Adamus... 15:16:49
  Czy Żydzi musieli skazać Chrystusa na ukrzyżowanie?
  Jestem prorokiem
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:39:36
  „Wszystkie moje teksty są natchnione.”

  A to ciekawe, że Twoich i Tobie podobnych autorów różnych artykułów również i moich - nikt nie traktuje jako natchnione a nie mowa już żeby ktoś dał się za nie rozszarpać lwom!

  Natomiast za to co jest napisane w Biblii dzień w dzień dają się zabijać ludzie wierzący od samego początku chrześcijaństwa do dzisiaj włącznie.

  I jak to wytłumaczysz?
  „Pisma natchnione”, co oznacza to określenie
 • @Zawisza Niebieski 01:07:45
  „Mnie ciśnienie nie rośnie, bo ja zadałem sobie trud nie tylko przeczytania Biblii... ”

  To mnie zaskoczyłeś tym co napisałeś, że przeczytałeś Biblię!!!
  W życiu bym nie uwierzył że byłeś do tego zdolny, ale skoro mówisz że przeczytałeś to pewnie tak jest bo po co miałbyś kłamać?

  Jestem dlatego zaskoczony Twoimi sławami ponieważ jak ktoś poświęci czas żeby przeczytać tyle stron tekstu napisanego drobnym maczkiem to w sercu takiego człowieka zostanie wyryte piętno Bożej Prawdy a ja w Tobie tego nie znajduję – niestety! Wybacz ale tak to widzę.
  Ja jak przeczytałem Biblie to Ona zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, wywróciła moje życie o 180 stopni i od tego momentu zacząłem walczyć o swoje życie wieczne.
  Jak domniemywam Ty czegoś takiego nie miałeś?
  Czy głosisz Dobrą Nowinę o Królestwie Boży?
  Nie sądzę żebyś to czynił!
  Chyba zdajesz sobie sprawę, że masz to czynić?
  Szlachetnie urodzony Paweł
 • Drugi róg drugiej bestii!
  W poniżej zapodanym linku jest ciekawy artykuł potwierdzający moje przypuszczenia.
  Z tegoż artykułu również można domniemywać jakie państwo „chrześcijańskie” może być drugim rogiem drugiej bestii.
  Mianowicie mowa jest tu o Anglii.

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/01/komitet-300-najciemniejsze-sekrety-brytyjskich-elit-2/
  Kim jest II bestia z 13 rozdziału Apokalipsy?
 • @AgnieszkaS 04:00:11
  Droga Pani.
  Nie bardzo rozumiem Pani wpis - do rzeczy proszę.
  Co ten smok ma symbolizować?
  Kim jest II bestia z 13 rozdziału Apokalipsy?
 • @
  Tak jak napisałem w artykule samo NWO nie ma aż takich możliwości żeby wdrożyć szatańskie plany w życie.
  Do tego potrzeba armii takiej jak posiada USA.
  USA i jej wojny na przykład z Libią gdzie zniszczono instalacje wodne które nawadniały pustynie a budowane były przez Kadafiego.
  Pewnie i atak na Irak był podszyty podobnymi pobudkami – kradzieżą Irackiej ropy.
  Samo NWO nie ma takich mocy żeby niszczyć inne państwa militarnie dlatego potrzebne było im zbrojne ramię do czarnej roboty.
  Kim jest II bestia z 13 rozdziału Apokalipsy?
 • @roux 18:43:00
  Pieśń Mojżesza z Powtórzonego Praw 32 w przekładzie Nowego Świata.


  (1) """Nadstawcie ucha, niebiosa, a przemówię; i niech ziemia słucha wypowiedzi moich ust."
  (2) Moje pouczenie będzie kropić jak deszcz, moja wypowiedź opadać jak rosa, jak łagodne deszczyki na trawę i jak rzęsiste ulewy na roślinność.
  (3) Gdyż będę oznajmiał imię Jehowy. Przypisujcie wielkość naszemu Bogu! (4) Skała – doskonale są wszystkie jego poczynania, bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwością. Bóg wierności, u którego nie ma niesprawiedliwości; jest on prawy i prostolinijny.
  (5) Oni zaś postępowali zgubnie; nie są jego dziećmi, wada jest ich własna. Pokolenie spaczone i przewrotne!
  (6) Czy to Jehowie tak czynicie, ludu głupi i niemądry? Czyż on nie jest twoim Ojcem, który cię utworzył, który cię uczynił i utwierdził?
  (7) Pamiętaj dni dawne, rozważajcie minione lata z pokolenia na pokolenie; Zapytaj swego ojca, a on ci opowie; swoich starszych, a oni ci powiedzą.
  (8) Gdy Najwyższy dał narodom dziedzictwo, gdy rozdzielał synów Adama, zaczął ustalać granicę ludów ze względu na liczbę synów Izraela.
  (9) Bo działem Jehowy jest jego lud; Jakub jest przydziałem, który on dziedziczy.
  (10) Znalazł go w krainie pustkowia i na pustej, wijącej pustyni. Zaczął go otaczać, troszczyć się o niego, strzec go jak źrenicy swego oka.
  (11) Tak jak orzeł pobudza swe gniazdo. unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swe skrzydła, bierze je, niesie je na swych lotkach.
  (12) tak sam Jehowa go prowadził i nie było przy nim żadnego cudzoziemskiego boga.
  (13) Obwoził go po wyżynach ziemi, tak iż jadł plony pola. I dawał mu ssać miód z urwistej skały i oliwę ze skały krzemiennej;
  (14) masło siada i mleko trzody wraz z tłuszczem baranów, i barany, chów Baszanu, i kozły wraz z tłuszczem nerkowym pszenicy; a krew winogrona piłeś jako wino.
  (15) Gdy Jeszurun zaczął tyć, wierzgał. Utyłeś, zgrubiałeś, stałeś się opasły. Opuścił więc Boga, który go uczynił, i wzgardził Skałą swego wybawienia. (16) Zaczęli pobudzać go do zazdrości obcymi bogami; stale go obrażali obrzydliwościami.
  (17) Składali ofiary demonom, a nie Bogu, bogom, których nie znali, nowym, którzy niedawno się pojawili, a którzy nie byli znani waszym praojcom.
  (18) O Skale, która cię zrodziła, zacząłeś zapominać i zacząłeś rugować z pamięci Boga, Tego, który w bólach porodowych wydał cię na świat.
  (19) Gdy Jehowa to zobaczył, wzgardził nimi z powodu zgryzoty, jakiej mu
  przysporzyli jego synowie i jego córki.
  (20) Rzekł więc: 'Zakryję swe oblicze przed nimi, zobaczę, jaki potem będzie ich koniec. Są bowiem pokoleniem przewrotności, synami, w których nie ma wierności.
  (21) Pobudzili mnie do zazdrości tym, co nie jest bogiem; drażnili mnie swymi nic niewartymi bożkami; ja zaś pobudzę ich do zazdrości tym, co nie jest ludem; będę ich obrażał przez naród nierozumny
  (22) Bo ogień rozpalił się w moim gniewie i będzie się palił aż do Szeolu, najniższego miejsca, i strawi ziemię oraz jej plon, i podpali fundamenty gór. (23) Pomnożę nad nimi nieszczęścia; zużyję na nich swoje strzały.
  (24) Będą wyczerpani z głodu i strawieni przez palącą gorączkę i gorzką zagładę. I naślę na nich zęby zwierząt oraz jad gadów z prochu.
  (25) Na zewnątrz miecz ich pozbawi – a wewnątrz przerażenie – zarówno młodzieńca, jak i dziewicy, oseska razem z siwowłosym mężem.
  (26) "Byłbym rzekł: ""Rozrzucę ich, wymażę pamięć o nich pośród śmiertelników"","
  (27) "gdyby nie to, że się obawiałem dokuczania ze strony nieprzyjaciela, że ich wrogowie mogliby to sobie błędnie wytłumaczyć, że mogliby powiedzieć: ""Nasza ręka zyskała przewagę i to nie Jehowa dokonał tego wszystkiego""."
  (28) Są bowiem narodem, w którym ginie rada, i wśród nich nie ma zrozumienia.
  (29) O, gdyby byli mądrzy! Wtedy zastanowiliby się nad tym. Wzięliby pod uwagę swój kres.
  (30) Jakże jeden mógłby ścigać tysiąc, a dwóch mogłoby zmusić do ucieczki dziesięć tysięcy? Chyba że ich sprzedała ich Skała i Jehowa ich wydal.
  (31) Bo ich skała nie jest jak nasza Skała, nawet nasi nieprzyjaciele tak orzekają.
  (32) Bo ich winorośl pochodzi od winorośli Sodomy i z tarasów Gomory. Ich winogrona są winogronami trującymi, ich kiście są gorzkie.
  (33) Ich wino jest jadem wielkich wężów i straszną trucizną kobr.
  (34) Czyż nie jest przechowywane u mnie, opatrzone pieczęcią w moim spichrzu?
  (35) Pomsta jest moja i odpłata. W wyznaczonym czasie ich stopa będzie się poruszać niepewnie, gdyż dzień ich klęski jest bliski i śpieszą się przygotowane dla nich wydarzenia'.
  (36) Bo Jehowa będzie sądził swój lud i użali się nad swymi sługami, gdyż zobaczy, że podpora zniknęła, a pozostał tylko ktoś bezradny i nic niewart. (37) I powie: 'Gdzie są ich bogowie, skała, w której szukali schronienia, (38) ci, którzy spożywali tłuszcz ich ofiar, pili wino ich ofiar płynnych? Niech wstaną i wam pomogą. Niech staną się dla was kryjówką.
  (39) Zobaczcie więc, że to ja jestem i nie ma obok mnie żadnych bogów. Ja uśmiercam i ja ożywiam. Ja ciężko zraniłem i ja uleczę. I nie ma nikogo, kto by wyrwał z mojej ręki.
  (40) "Bo w przysiędze podnoszę swą rękę ku niebu i mówię: ""Jako żyję po czas niezmierzony"","
  (41) gdy naostrzę swój połyskujący miecz i moja ręka uchwyci się sądu, wtedy wywrę pomstę na swych wrogach i dam odpłatę tym, którzy mnie zawzięcie nienawidzą.
  (42) Upoję moje strzały krwią, a miecz mój będzie jadł ciało wraz z krwią zabitych i jeńców, wraz z głowami wodzów nieprzyjaciela'.
  (43) "Weselcie się, narody, z jego ludem, bo on pomści krew swoich sługi odpłaci pomstą swoim wrogom, i dokona przebłagania za ziemię swego ludu""."
  (44) Tak oto Mojżesz przyszedł i wyrzekł wszystkie słowa tej pieśni do uszu ludu, on i Hoszea, syn Nuna.
  …………………………………..

  (4) Skała – doskonale są wszystkie jego poczynania, bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwością. Bóg wierności, u którego nie ma niesprawiedliwości; jest on prawy i prostolinijny.

  (18) O Skale, która cię zrodziła, zacząłeś zapominać i zacząłeś rugować z pamięci Boga, Tego, który w bólach porodowych wydał cię na świat.

  Warto również przeczytać tę pieśń w innych tłumaczeniach dla lepszego zrozumienia.
  Również pozdrawiam.
  "MARIA NIE JEST MATKĄ BOGA."

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930