Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
35 postów 856 komentarzy

Skała – Chrystus czy Piotr?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Chociaż temat był poruszany wielokrotnie to ja spojrzę na niego w inny sposób.

 

 

Czy Piotr jest skałą na której Chrystus zbudował Swój kościół?

 

 

1)W którym momencie Piotr był jak skała?

 

Chyba w żadnym momencie opisanym w Biblii takim nie był.

 

Był człowiekiem takim samym jak każdy z nas, dopiero jak był pod

 

natchnieniem Ducha Świętego to stawał się skałą.

 

 

(29) Na to rzekł Mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja!

 

(30) Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy,

 

zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz.”

 

E Marka 14.

 

 

2)Po śmierci Piotra inni papieże też zachowywali się jak skała?

 

Niestety nie, kościołowi przewodzili różni ludzie.

 

Czy Pan Jezus chciałby żeby Jego kościołowi przewodził taki papież:

 

https://www.pch24.pl/prof--roberto-de-mattei--o-najgorszym-papiezu-w-historii-

 

kosciola,72639,i.html

 

Czy SKAŁA miał być tylko za życia Piotra a potem budowanie miało być na

 

piasku?

 

 

3)Jeżeli Piotr jest skałą a Chrystus jest Kamieniem Węgielnym – to coś jest tu

 

nie w porządku!

 

Ponieważ z takiego podejścia do sprawy wynika, że Kościół Chrystusowy

 

powstał na Piotrze a nie na Chrystusie!

 

To jest kościół Piotrowy/ludzki a nie Chrystusowy?

 

Jak się buduję kościółi każdą inną budowlę to najpierw wylewa się –

 

fundament/skałę/Piotr – a następnie kładzie się - na to Kamień

 

Węgielny/Chrystusa?

 

 

4)Fundamentem miałby być Piotr a nie Chrystus?

 

Kościół zbudowany na fundamencie z człowieka? I taki kościół miałby się nie

 

rozpaść?

 

Po różnych schizmach widać, że KRK często się rozpadał i dzielił na różne

 

odłamy chrześcijańskie co tylko potwierdza moje rozważanie.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_schizma_wschodnia

 

Chyba bardziej logiczne jest, że fundamentem/skałą jest Chrystus i na ten

 

fundament kładzie się również Kamień Węgielny/Chrystusa i od tego

 

rozpoczyna się budowę Kościoła Chrystusowego!

 

Wtedy jest pewne, że taki kościół się nie rozpadnie i będzie trwał na wieki!

 

 

5)Do kościoła zbudowanego na - Piotrze człowieku- każdy może należeć (z

 

drobnymi wyjątkami chyba): złodziej, rozpustnik, bandyta, łgarz itd...kto chce to

 

może do niego przystąpić i nie zostanie odrzucony.

 

Ponieważ takim Kościołem nie opiekuję się Duch Święty jako całością który

 

sprawdza ludzkie serca i wie kto kim jest.

 

Są przyjmowane noworodki z których wyrastają ci co wspomniałem powyżej.

 

 

6)Natomiast jeżeli ktoś chce należeć do Kościoła zbudowanego na

 

Chrystusie to sprawa nie jest już taka prosta.

 

Ponieważ KAŻDYczłowiek na ziemi jest zaproszony ale tylko nieliczni dostąpią

 

takiego zaszczytu gdyż takim kościołem opiekuję się Duch Święty ( jako

 

całością ) i nie dopuści żeby człowiek niegodny do niego przystąpił.

 

 

(14) Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

 

E Mateusza 22. Proszę przeczytać przypowieść o gościach weselnych ona

 

odnosi się do tej sytuacji z tego samego rozdziału. 

 

 

 

7)Jeżeli po jakimś czasie człowiek który został przyjęty w poczet Kościoła

 

Chrystusa zacznie grzeszyć to zostanie z niego usunięty przez Ducha

 

Świętego i będzie to policzone mu jako grzech śmiertelny bez przebaczenia i

 

nadziei na życie wieczne.

KOMENTARZE

 • Piotr jest skałą nie fundamentem wylanym
  Także przez Syna Bożego powołanym
  W nim mimo ułomności widział podstawę
  Na której Kościół wytrwa wszelką niesławę

  Zły atakuje stale podgryza ściany
  Lecz Kościół nie jest z materiału utkany
  Trzeba nam Wiary w Boga, a nie w pasterzy
  Są w Kościele wyjątki, pasterz nie wierzy
  Pozdrawiam
  Szczęść Boże
 • @
  Przepraszam za jakość techniczną tekstu ale jest to mój pierwszy artykuł na blogu i uczę się formatowania.
 • @JAM.M 09:18:58
  „Piotr jest skałą nie fundamentem wylanym ”

  W poniżej podanym cytacie są słowa Pana Jezusa o skale jako fundament!

  „(24) Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.
  (25) Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
  (26) Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku.
  (27) Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki . ”
  E Mateusza 7.
 • @JAM.M 09:18:58
  „(24) Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. ”

  W powyższym zdaniu Mesjasza mamy powiedziane na czym mamy budować swój dom/wiarę - na skale.
  Żeby móc zbudować swój dom/wiarę na skale to należy słuchać słów Jezusa i je wypełniać.
  Niema tu mowy o słuchaniu i wypełnianiu przykazań od Piotra!

  Wniosek – to nie Piotr jest tym na którego słowach można budować jak na skale!
 • @slapek 09:36:48
  Fundament ze skały jest przez Stwórcę podany
  Pod domy i obiekty obecnie wylany
  Jak witamina z natury różni od sztucznej
  Skład chemiczny mają jednaki nie są tuczne
  Pozdrawiam
  Szczęść Boże
 • @JAM.M 10:04:29
  Również pozdrawiam.
  Szczęść Panie Boże!
 • @slapek 10:02:04
  "Wniosek – to nie Piotr jest tym na którego słowach można budować jak na skale!"

  Ja rozumiem ten ustęp, że Pan Jezus pochwalił słowa Św. Piotra: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego", mówiąc "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie".

  Następnie zastosował grę słów, porównując wiarę Piotra do skały. Ten moment jest jakby zapowiedzią Pięćdziesiątnicy gdy Duch Święty zstąpił na Apostołów i Kościół został utwierdzony na fundamencie Bogiem objawionej wiary.

  Czyli Kościół jest oparty na prawdziwej wierze, i dlatego bramy piekielne nie mogą go przemóc.
 • skała
  Ja w tym wszystkim sens widzę tylko jeden. Piotr - skała, jest tylko jeden. Nikt rozsądny nie wymienia skały, na której jest budowany Kościół. Bóg żadnego następnego, który powołuje się na sukcesję piotrową, nie nazwał "Piotrem". Skoro nie był "Piotrem", to nie był "skałą". A więc nie budował na skale ale na sobie. No i skutki są, jakie są.
 • @Pedant 11:04:31
  Prawdziwego Kościoła Chrystusowego bramy piekielne na pewno nie przemogą, to jest dla nas wszystkich oczywiste - problem jest z określeniem który to jest ten prawdziwy kościół!

  A taki kościół może być tylko jeden i takiego trzeba szukać.
  Jeżeli KRK jest tym właściwym kościołem to Prawosławni Protestanci i inne wyznania chrześcijańskie czym są?

  Tu warto się bardzo mocno zastanowić ponieważ od tego może zależeć nasze życie wieczne - to nie są już żarty.
 • @krzysiekniepieklo 11:11:35
  "Ja w tym wszystkim sens widzę tylko jeden. Piotr - skała, jest tylko jeden. "

  Św. Piotr jest jednym z dwunastu Apostołów. W świeto Pięćdziesiątnicy pełnia wiary została udzielona wszystkim Apostołom.

  Na pierwszym soborze w Jerozolimie, przewodniczył Św. Jakub, Św. Piotr był ważnym uczestnikiem, ale jednym z wielu. Kościół Jerozolimski powstał przed kosciołem w Rzymie, także kościół w Antiochii założony przez Św. Piotra.
 • @slapek 11:22:47
  "A taki kościół może być tylko jeden i takiego trzeba szukać.
  Jeżeli KRK jest tym właściwym kościołem to Prawosławni Protestanci i inne wyznania chrześcijańskie czym są?"

  Dobre pytanie, nasuwa się alternatywne - jeżeli Kościół Prawosławny jest tym właściwym kościołem to katolicy, protestanci i inne wyznania chrześcijańskie czym są?
 • @slapek 11:22:47
  "Jeżeli KRK jest tym właściwym kościołem to Prawosławni Protestanci i inne wyznania chrześcijańskie czym są? "

  Odłamani. Odpowiednio schizmatyckimi lub heretyckimi, które w przeciągu XX wieków istnienia Kościoła Chrystusa od niego się odłączyły.
 • @Yarpen Zirgin 11:35:55
  "Odłamani. Odpowiednio schizmatyckimi lub heretyckimi, które w przeciągu XX wieków istnienia Kościoła Chrystusa od niego się odłączyły."

  Tak uważają fundamentalistyczni katolicy.

  Protestanci mogą odpowiedzieć, że kosciół rzymski odszedł od prawdziwej wiary w momencie gdy zaczął nauczać, że zbawienie można kupić za pieniądze, i że protestantyzm jest ruchem w obronie nauki chrystusowej.

  Luter był profesorem na katolickiej uczelni, i nauczał, że zbawienia nie można kupic, tylko osiąga się je przez szczerą skruchę i pójscie za Chrystusem.Za to został wykluczony.
 • @Pedant 11:32:44
  Jest tylko jeden Kościół i jest to Kościół Chrystusa. Te inne Kościoły, to są tylko atrapy na Kościele Chrystusa. Takie dziwaczne budowle, gdzie się zakłamuje naukę Jezusa dla swoich własnych interesów. Każdy, kto należy do Kościoła Chrystusa, ma w sobie Bożego Ducha, tak jak tamtych dwunastu. To te żmijowe plemię podzieliło Kościół Chrystusa. Cały czas wzniecaja kłótnie, bo wtedy łatwiej ludźmi rządzić.
 • @Pedant 11:45:35
  "Tak uważają fundamentalistyczni katolicy."

  Ależ nie. To jest zwykły fakt, z którym trudno niektórym się pogodzić, więc chcą przyczepić łatkę osobom na niego wskazującym, aby tylko go "obalić". Czyli zagrywka nr 25 z listy metod erystycznych wg. Schopenhauera.

  "Protestanci mogą odpowiedzieć, że kosciół rzymski odszedł od prawdziwej wiary w momencie gdy zaczął nauczać, że zbawienie można kupić za pieniądze, i że protestantyzm jest ruchem w obronie nauki chrystusowej."

  Owi protestanci powinni zabrać się za naukę i przestać powtarzać takie bzdury, bo nic takiego w Kościele katolickim nie miało miejsca, oraz za poznanie Biblii, bo jak można mówić, iż protestantyzm jest ruchem w obronie nauczania Chrystusa, skoro odrzucił chociażby naukę o nierozerwalności małżeństwa?

  "Luter był profesorem na katolickiej uczelni, i nauczał, że zbawienia nie można kupic, tylko osiąga się je przez szczerą skruchę i pójscie za Chrystusem.Za to został wykluczony."

  Ty tez powinieneś wziąć się za naukę, bo ekskomunika na Lutra została nałożona za herezję.
 • @Yarpen Zirgin 12:17:11
  "Tak uważają fundamentalistyczni katolicy."
  Ależ nie. To jest zwykły fakt, z którym trudno niektórym się pogodzić, więc chcą przyczepić łatkę osobom na niego wskazującym, aby tylko go "obalić".

  Ależ ja nie użyłem tego w sensie negatywnym. Fundamentaliści miewają rację.

  "Owi protestanci powinni zabrać się za naukę i przestać powtarzać takie bzdury, bo nic takiego w Kościele katolickim nie miało miejsca"

  Miało, miało. Niech Pan nie idzie w zaparte.

  "wielu wiernych zamiast przystępować do spowiedzi, wolało wybrać się do sąsiednich miast w celu kupna odpustów.

  Proceder ten obecny był w Kościele Katolickim już od jakiegoś czasu, jednak nasilił się za sprawą papieży Juliusza II oraz Leona X i ich kłopotów finansowych. Obaj władcy, jako nieodrodni synowie renesansu włoskiego, chcieli uchodzić za mecenasów sztuki. Nie szczędzili też funduszy na naukę i budownictwo. Tak się złożyło, że za ich pontyfikatu rozpoczęto budowę Bazyliki Świętego Piotra w obecnym kształcie. Koszty były ogromne.

  Pierwszy z papieży wydawał o 1/3 środków więcej, niż do Rzymu wpływało, drugi swój pontyfikat zakończył długiem opiewającym na 400 tyś. skudów (ok. 12 ton złota), przez co zasłużyli sobie na miano najbardziej rozrzutnych papieży w historii. By ratować papieską szkatułę, hierarchowie na potęgę prowadzili handel stanowiskami kościelnymi i odpustami (m.in. ustanowiono specjalne odpusty, które za określoną kwotę wpłaconą na rzecz budowy Bazyliki nabyć mógł każdy). Luter był świadkiem całej tej degrengolady i upolitycznienia podczas swojej podróży do Rzymu w latach 1510-1511.

  Obserwował to także i na swoim, niemieckim podwórku. Albrecht Hohenzollern, arcybiskup Magdeburga, po śmierci arcybiskupa Moguncji, zwierzchnika najbogatszej archidiecezji w Niemczech, najzwyczajniej sobie tę godność u papieża kupił. Posada ta była kosztowna, dlatego na ten cel hierarcha musiał zaciągnąć pożyczkę. Tą drogą jednak, oprócz kolejnej godności arcybiskupiej, uzyskał tytuł komisarza odpustowego w Niemczech, dzięki czemu miał wolną rękę w zarządzaniu handlem odpustami na tym terenie. Uzyskane wpływy w połowie szły na sfinansowanie rzymskiej bazyliki, a w połowie na spłatę arcybiskupiej pożyczki.

  W bezpośrednim sąsiedztwie lutrowej parafii zaś działał dominikański mnich Johann Tetzel. Negatywnie wyróżniał się on tym, iż sprzedaż odpustów prowadził w wyjątkowo ostentacyjny sposób. Oferowane listy odpustowe miały dotyczyć także osób już zmarłych. Przypisuje się mu następujący slogan nawołujący do zakupów: „Skoro pieniądz w szkatule zadzwoni, duszę z czyśćca do nieba wygoni".


  https://antykorupcja.gov.pl/ak/retrospekcje/retro/9375,Luter-i-odpusty.html
 • @Pedant 12:25:40
  Ręce opadają... Weź i sprawdź o co chodziło w tych odpustach, a dopiero potem wypowiadaj się na temat tego, czym one były. Wbrew bzdurom, które opowiadają niektórzy ludzie, nie było to "kupowanie zbawienia".
 • @Yarpen Zirgin 12:33:56
  "Ręce opadają... Weź i sprawdź o co chodziło w tych odpustach, a dopiero potem wypowiadaj się na temat tego, czym one były. Wbrew bzdurom, które opowiadają niektórzy ludzie, nie było to "kupowanie zbawienia".

  Ale idzie Pan w zaparte. Kupowanie "odpuszenia" grzechów nie ma związku ze zbawieniem? To z czym. Proszę wyjaśnić co te odpusty znaczyły?
 • @Pedant 12:36:27
  Przykro mi, ale tekstem "kupowanie "odpuszenia" grzechów" pokazałeś, że nie sprawdziłeś o co chodziło w handlu odpustami i przeciwko czemu protestował Luter. Ja zaś nie będę wyjaśniał tego, co łatwo znaleźć za pomocą Googli i Wikipedii.
 • @krzysiekniepieklo
  TO PRAWDA!

  Napisałeś: "Nikt rozsądny nie wymienia skały, na której jest budowany Kościół".

  Też dlatego Bóg Ojciec ustanowił Swojego Syna i uczynił Go Skałą na której zbudowana jest społeczność ludzi wywołanych (nieprawidłowo: Kościół).

  Nikt nie wymienia skały na której zbudowana jest Boża społeczność i dlatego Syn Boży ustanowiony jest po wieki wieczne a Królowania Jego nie będzie końca.


  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @Yarpen Zirgin 12:42:19
  "Przykro mi, ale tekstem "kupowanie "odpuszenia" grzechów" pokazałeś, że nie sprawdziłeś o co chodziło w handlu odpustami i przeciwko czemu protestował Luter. Ja zaś nie będę wyjaśniał tego, co łatwo znaleźć za pomocą Googli i Wikipedii."

  Ha, ha, ha, Pan chce abym wyszukał argumenty na poparcie Pańskiej pozycji? Bo nie potrafi Pan ich znaleźć?
 • @Pedant 13:01:10
  Ależ nie: Miałeś sprawdzić "jak się sprawy mają" w rzeczywistości, a dopiero potem wypowiadać. Wskazałem, że powtarzasz bzdury pisząc o rzekomo istniejącej w Kościele katolickim nauce o "kupowaniu zbawienia" czy "kupowaniu "odpuszczenia" grzechów". Zaś skoro Tobie mimo to nie chciało się sprawdzić o co rzeczywiście chodziło w krytykowaniu przez Lutra praktyki sprzedawania odpustów (nawet w Wikipedii), a zamiast tego wolisz powtarzać obiegowe bzdury, to mi szkoda czasu na wskazywanie Ci artykułów na ten temat.
 • @Yarpen Zirgin 13:07:06
  " Zaś skoro Tobie mimo to nie chciało się sprawdzić o co rzeczywiście chodziło w krytykowaniu przez Lutra praktyki sprzedawania odpustów (nawet w Wikipedii),"

  Dobrze napisałem. Odpusty to było kupowanie odpuszczenia grzechów.

  Co do polskiej wersji Wikipedii, to będzie zdominowana przez przeciwników Lutra.

  Z angielskiej wersji:

  " He insisted that, since forgiveness was God's alone to grant, those who claimed that indulgences absolved buyers from all punishments and granted them salvation were in error."

  Czyli - "on nalegał, że ponieważ odpuścić może tylko Bóg, ci co twierdzą, że odpusty zwalniają nabywców ze wszyskich kar i dają im zbawienie, są w błędzie".
 • @Yarpen Zirgin 13:07:06
  "Miałeś sprawdzić "jak się sprawy mają" w rzeczywistości, a dopiero potem wypowiadać. "

  Nic nie miałem. Stwierdziłem, że odpusty są heretycką praktyką, i to Pan ma dowieść, że jestem w błędzie. Ale dowieść Pan nie może, bo ja mam rację.
 • @Pedant 13:30:45
  "Dobrze napisałem. Odpusty to było kupowanie odpuszczenia grzechów."

  Przykro mi, ale dalej powtarzasz bzdury, które nie mając nic wspólnego z prawdą. Nie dla Ciebie, ale dla innych czytelników tej rozmowy, pokazuję czym rzeczywiście był średniowieczny odpust, aby zobaczyli głębię Twojej ignorancji:

  https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/pk201307_odpust.html
 • @Yarpen Zirgin 13:39:40
  @Yarpen Zirgin 13:39:40
  https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/pk201307_odpust.html

  Chyba Pan nie zrozumiał tekstu, który Pan sam podał:

  "Człowiek średniowiecza, karmiony sugestywnymi kaznodziejskimi opisami, bał się mąk czyśćcowych — żywa była w nim świadomość czekających go jeszcze na ziemi lub w czyśćcu kar. Proszono więc spowiedników o modlitwę w intencji darowania lub złagodzenia kar. W taki sposób odpust stawał się łaską przydzielaną przez papieży i biskupów, a czerpaną z zarządzanego przez Kościół „skarbca łask” nabytych przez Jezusa i świętych. Początkowo były udzielane bardzo oszczędnie, a ich uzyskanie było związane z udziałem w krucjatach przeciw innowiercom, niestety z czasem praktyka ta przerodziła się w rodzaj premii za podjęte dobre czyny. Obietnica złożona publicznie przez papieża Urbana II do kilkuset opatów i biskupów oraz tysięcy rycerzy w 1095 r. w Clermont w południowej Francji przeszła do historii. Udział w krucjacie przeciwko „niewiernym” łączył się z udzieleniem odpustu zupełnego, ponieważ trudy i niebezpieczeństwa wyprawy w obronie Ziemi Świętej i Jerozolimy stanowiły pewną równowartość kar za grzechy nałożonych przez Kościół. Nietrudno się domyślić, że nie zabrakło ochotników, którzy podjęli zobowiązanie do udziału w wyprawie.

  Odpust, a więc darowanie kary za grzechy, których wina została zmazana przez sakramentalne rozgrzeszenie, zaczęto traktować instrumentalnie. W XII w. zaczęto łączyć odpust z nawiedzeniem miejsca kultu religijnego. Można go było uzyskać np. przez nawiedzenie grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela czy kaplicy Porcjunkuli w Asyżu. Zapotrzebowanie na odpusty rosło coraz bardziej, tym bardziej że w wieku XIII upowszechniła się w Kościele nauka o czyśćcu. Człowiek średniowiecza był gotów sporo zapłacić i ponieść wiele trudów, by skrócić sobie przyszłe cierpienia."

  Właśnie przeciw tej błędnej nauce i praktyce zaprotestował Luter.
 • @Yarpen Zirgin 13:39:40
  Jeszcze jeden fragment tekstu podanego przez Pana:

  "W późnym średniowieczu nasiliła się praktyka zamieniania aktów pokuty na opłaty pieniężne. Wystarczyło bowiem kupić list odpustowy za siebie lub nawet za zmarłego, by skrócić męki w czyśćcu. Odpust stawał się więc coraz bardziej wygodnym źródłem dochodów. Wszystko kręciło się wokół liczb. Zbawienie dusz sprzedawano w różnych cenach i rachowano prawie jak na jarmarkach. ... Liczył się bilans zysków i strat. W dodatku, w 1515 r. papież Leon X odnowił odpust rozpisany przez Juliusza II, by zdobyć pieniądze na budowę bazyliki św. Piotra w Rzymie. Połowę wpływów miał otrzymać Albrecht, arcybiskup Moguncji, który był papieskim komisarzem do spraw odpustów na terenie Niemiec. W instrukcji dla pełnomocników tak streszczał on naukę o odpustach: „Aby dostąpić łaski zupełnego odpuszczenia grzechów, każdy, kto się wyspowiadał lub przynajmniej ma zamiar zrobić to w swoim czasie, powinien w jednym z siedmiu kościołów katedralnych w Rzymie odmówić pięć «Ojcze nasz» i pięć «Zdrowaś Maryjo». Kto jednak z jakiejś przyczyny żąda, by odpuszczono mu podróż do Rzymu, to jest to możliwe, ale w zamian trzeba wnieść opłatę” — i tutaj padały odpowiednie sumy proporcjonalne do pochodzenia i stanu. ...
  Krytyka odpustów zmusiła Kościół do zrewidowania tej praktyki.
 • @Pedant 13:59:53
  W 1937r. żydowski „Nasz Przegląd” potępiając ruch narodowy oraz jego miesięcznik „Zadrugę” w listopadzie 1937r. stwierdził:

  „(…) zdecydowana wrogość do Żydów prowadzi w konsekwencji do odrzucenia religii o judejskich korzeniach (czyli chrześcijaństwa - DK).”

  To twierdzenie jest słuszne i w drugą stronę, czyli tolerancja dla żydowskiego chrześcijaństwa (żydowskiego katolicyzmu, itp.), czy jego umiłowanie, prowadzą do tolerancji dla żydowskiego szowinizmu w całej przestrzeni politycznej i o to umiłowanie żydowskiego katolicyzmu zabiegają podstępne elementy syjonistyczne i głupi żydowierczy Goje.

  Pytanie jest takie, czy, mający ewidentne problemy czytania ze zrozumieniem, a może udający tylko idiotę, Yarpen Zirgin jest Żydem, czy tylko ogłupionym polskim żydowiercą?
 • @ Autor, All
  Ode mnie 5* - na zachętę, za pierwszy wpis itd, ale muszę zrobić wtręt:

  Nie wiem czy prawidłowo zapamiętałem całą akcję, ale szło to tak, że była jakaś manifestacja, nieśli transparent z napisem "Bóg, Honor, Ojczyzna", a Szanowny Nikander podsumował to mniej więcej takimi oto słowy:
  głupi goju, masz zajmować się Bogiem, a nie swoimi pieniędzmi.

  No i właśnie to ma być ten wtręt.

  A zatem: Szczęść Jahwe! ;-)
 • @Pedant 14:08:49
  Wszystko fajnie, ale nadal nic się nie zmieniło w fakcie, że rzeczony tekst pokazuje, iż pleciesz bzdury twierdząc, iż Kościół nauczał o "kupowaniu zbawienia" czy "kupowaniu "odpuszczenia" grzechów". :D
 • @Yarpen Zirgin 14:55:33
  "Wszystko fajnie, ale nadal nic się nie zmieniło w fakcie, że rzeczony tekst pokazuje, iż pleciesz bzdury twierdząc, iż Kościół nauczał o "kupowaniu zbawienia" czy "kupowaniu "odpuszczenia" grzechów".

  Ględzi Pan jak potłuczony.
 • @Pedant 14:59:26
  Personalnymi wycieczkami nie zmienisz faktu, że napisałeś bzdury na temat Kościoła katolickiego, a teraz nie stać Cię na przyznanie się do błędu.
 • @57KerenOr 12:58:14
  To znaczyło jedno. Bóg nie zamierzał zastępować Piotra sukcesorami.
  Żaden papież nie przyjął imienia "Piotr", więc nie może pretendować do określenia "skała", co by mogło sugerować, ze jest sukcesorem Piotra.
 • @Pedant 14:08:49
  "Krytyka odpustów zmusiła Kościół do zrewidowania tej praktyki."

  Z Lutrem to ktoś trafnie kiedyś podsumował problem - chodziło o zwiększenie dyscypliny, likwidację patologii (np wymieniony przez Ciebie handel odpustami, ale i pewnie prowadzenie burdeli) a wyszła nowa religia. A na to, co by o Lutrze nie mówić, to chyba był jednak za krótki.

  Szczęść Jahwe! ;-)
 • @krzysiekniepieklo 15:09:14
  A teraz pokaż ZAPIS w Biblii, który ZAWIERA taki wymóg, ponieważ to, że TY sobie coś wymyśliłeś, NIE OZNACZA, że tak samo uważa Bóg!
 • @Rzeczpospolita 14:28:20
  Bardzo dobrze, że się Pan tu pojawił - to co Pan napisał to będzie dodatkowy i ważny punkt widzenia dla Szanownego Autora. I miejmy nadzieję, że przełoży się to na bardziej krytyczne postrzeganie rzeczywistości.

  Ukłony
 • @Yarpen Zirgin 14:55:33
  https://dariuszkosiur.files.wordpress.com/2020/06/cennik_odpustowy_w_polskiej_parafii_c59awic499tego_michac582a_archanioc582a_z_roku_2018-stego_o_wartoc59bci_15_zc582_za_duszc499.png

  "największym darem dla każdego chrześcijanina jest modlitwa za zmarłych"

  Cennik Odpustowy w Polskiej Parafii Świętego Michała Archanioła z roku 2018-stego o wartości 15 zł za duszę
 • @Yarpen Zirgin 15:13:14
  "A teraz pokaż ZAPIS w Biblii"

  Właśnie o to chodzi parchatym, żeby się goje pięknie przerzucali cytatami ze zbioru hagad i myśleli, jakie to nie są "mundre i wykształcune".

  Szczęść Jahwe! ;-)
 • Ojej
  Z jednej strony zatwardziali papiści, z drugiej żydożercy.
 • @Pedant 15:32:16
  Przesadził Pan i to mocno z tym "żydożerstwem".

  Proszę sobie wyobrazić, że napadli Pana bandyci i Pan broni się przed atakiem, ale sąd uważa, że w tej obronie Pan przesadza i kieruje się nienawiścią i to Pan jest winien.

  Oj, ulega Pan obowiązującej syjonistycznej retoryce. - Przy czym żydo-katolicki Kościół stosuje ją dokładnie tak samo: "nacjonalizm jest herezją", "antysemityzm jest grzechem".
 • @Yarpen Zirgin 15:13:14
  Nie wiem Yarpen, czy zauważyłeś.
  """ «Paś baranki moje!» «Paś owce moje!». """
  Jezus powiedział tylko do Piotra. Żadnego innego Apostoła nie uczynił "pasterzem"
  To skąd dzisiaj tylu pasterzy? To oni wszyscy są sukcesorami Piotra?
  No, może to tylko juhasi są, a nie pasterze? Dokonują rzezi, a żadnych uprawnień nie mają?
 • @krzysiekniepieklo 16:00:20
  Czyli nie ma zapisu w Biblii, w którym Bóg postawił wymóg, że aby ktoś był następcą św. Piotra, to musi przyjąć właśnie to imię. Mamy więc kolejną próbę "uzasadnienia" odrzucenia fragmentu nauczania Kościoła, który Ci nie pasuje, bo wskazuje na istnienie najwyższego ranga autorytetu mogącego Ci powiedzieć, że pleciesz bzdury.
 • @Yarpen Zirgin 16:10:32
  "Czyli nie ma zapisu w Biblii, w którym Bóg postawił wymóg, że aby ktoś był następcą św. Piotra, to musi przyjąć właśnie to imię."

  Nie ma też zapisu w Biblii, że Św. Piotr który na soborze w Jerozolimie wcale nie przewodził, ma mieć specjalnych następców, czy to w Antiochii czy w Rzymie.

  W szczegółowej egzegezie ewangelii Mateusza, napisanej przez Św. Jana Złotoustego, (wybitnego egzegety i kaznodziei, ok 400 AD), nie ma sugestii o roli papiestwa rzymskiego. Łacińscy apologeci musieli się uciekać do rzadkich, (zwykle wyrwanych z kontekstu) wzmianek z rozległej literatury chrześcijańskiej pierwszych wieków.

  Papiestwo uzyskało znaczący autorytet w czasach ikonoklazmu (w VIII wieku gdy cesarze rzymscy popadli w herezję), stało się potęgą gdy wódz Franków uczynił papieża władcą państwa w środku Italii. Wkrótce potem papież ogłosił następnego wodza Franków cesarzem rzymskim. Tak się zaczęło średniowiecze.
 • @Yarpen Zirgin 16:10:32
  No ale tutaj nie chodziło to, że musi mieć na imię Piotr. Tutaj chodzi o to, że żaden z przeszło 250 papieży nie przyjął tego imienia, a przecież wszyscy się powołują na sukcesję piotrową. Nie wydaje Ci się to mocno zastanawiające dlaczego tak się stało. ŻADEN Yarpen. Janów było dwudziestu trzech, Pawłów sześciu. Piotra nie było żadnego.
 • @krzysiekniepieklo 20:00:43
  "żaden z przeszło 250 papieży nie przyjął tego imienia, a przecież wszyscy się powołują na sukcesję piotrową"

  Bo by musieli przyjąć imię Piotr Pierwszy? ;)
 • @krzysiekniepieklo 20:00:43
  Oczywiście to, że papieże, którzy zmienili imię po wyborze na Stolicę Piotrową, nie przybrali imienia Piotr z szacunku dla Pierwszego z Apostołów, nie przyszło Ci do głowy. Bo i po co? Ty nie szukasz wiedzy, tylko pretekstów do odrzucania kolejnych fragmentów nauczania katolickiego, które Ci nie pasują do poglądów.
 • @Yarpen Zirgin 20:43:05
  "Oczywiście to, że papieże, którzy zmienili imię po wyborze na Stolicę Piotrową, nie przybrali imienia Piotr z szacunku dla Pierwszego z Apostołów, nie przyszło Ci do głowy. "

  Pierwszym biskupem Rzymu był Św. Linus, ordynowany przez Apostoła Pawła, zanim Św. Piotr tam przybył. Św. Linus został zamęczony, i potem Św. Piotr ordynował na jego miejsce Św. Klemensa.

  Wiemy to ze słów samego Św. Piotra:

  " Linus was active as a Bishop in Rome (on Pauls instructions) before Peter arrived at Rome, and was undoubtably one of the Christians in Rome both Peter and Paul desired to see. It is only Roman Catholic tradition that teaches otherwise. This is understandable of course, because who wants to belong to the Church Linus built. Unfortunately tradition is not factually correct. The Church made the switch in the order of Popes to ensure Peter was the first Bishop of Rome, and I've heard some Roman Catholics concede as much.

  Further corroboration of Linus' appointment as the First Bishop of Rome can be found in the writings of St. Peter himself. His words, preserved in the "Apostolic Constitutions" (Bk. I, Chap. 46) read: ' 'Concerning those Bishops who have been ordained in our lifetime, we make known to you that they are these; of Antioch Eudius, ordained by me, Peter; of the Church of Rome, Linus, brother of Claudia, was first ordained by Paul, and after Linus' death, Clemens, the second ordained by me, Peter."

  https://www.geni.com/people/Pope-Linus/6000000003645801425

  Zanim Św. Piotr przybył do Rzymu, był przez 7 lat biskupem Antiochii po czym ordynował swego następcę Eudiusa.

  https://aleteia.org/2018/02/22/how-st-peter-first-became-a-bishop-in-antioch-not-rome/
 • @Pedant 21:03:08
  "Konstytucje apostolskie (łac. Constitutiones Apostolorum) – zbiór ośmiu ksiąg anonimowego autora, który podpisał się imieniem Piotra Apostoła. Dzieło pochodzi najprawdopodobniej z IV wieku, konkretna data powstania nie została jednak określona. Niektórzy uczeni przyjmują powstanie dzieła na lata przed Soborem konstantynopolskim czyli około 375–380 roku n.e. Za miejsce ich powstania przyjmuje się Syrię, prawdopodobnie Antiochię. Dzieło jest ważne dla historii teologii IV wieku, jest nielicznym przykładem stworzenia prawa kościelnego w stylu biblijnym, a nie w stylu prawa rzymskiego. Dokument był oskarżany o ujęcia ariańskie. Wersja, która dotarła do naszych czasów została prawdopodobnie z nich wyczyszczona przez późniejszego redaktora, którego liczne interpolacje są widoczne w tekście. "
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucje_apostolskie
 • @Yarpen Zirgin 21:57:17
  "Niektórzy uczeni przyjmują powstanie dzieła na lata przed Soborem konstantynopolskim czyli około 375–380 roku n.e. Za miejsce ich powstania przyjmuje się Syrię, prawdopodobnie Antiochię."

  To całkiem prawdopodobne, ale zawiera masę szczegółow, ktore pochodzą zapewne z wcześniejszych przekazów.
 • @Yarpen Zirgin 20:43:05
  No ale Piotr to bardzo popularne imię jest i jest wielu biskupów Piotrów. A papieża żadnego.
 • Pan Jezus , skałą , kamieniem, fundamentem i wszystkim .
  Słynny werset z Ewangelii Mateusza , nie wszędzie jest taki sam .


  Biblia Gdańska , czy Warszawska podają , że
  16:18
  A Ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr; a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go:

  No cóż , to chyba kolejna manipulacja , jeśli ktoś tworzy
  [[sztuczny dopisek]]


  A co mówi , sam Piotr w swoim pierwszym liście
  2:6
  Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.
  2:7
  Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym,
  2:8
  Ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.
  2:9
  Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;  Własnie , ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni !!! Tylko Ci , którzy należą do Ludu Wybranego , wiedzą kto jest ich pasterzem , kto ich karmi . Jego poznają po głosie i budują dom duchowy/wiarę na Jego nauce , jak na drogocennym fundamencie .
  A ci , którzy kłaniają się posągom , będą jak one , będą mieć oczy a nie będą widzieć , będą miecćuszy , a nie będą słyszeć.
 • @Adamus... ALL
  PAN JEZUS DUCHOWĄ SKAŁĄ!

  Dobry wpis...

  Dowodów na to, że Pan Jezus jest Skałą lub Opoką, w Piśmie Świętym jest mnóstwo. Zresztą, mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że Bogiem, który prowadził lud izraelski przez pustynię był Chrystus Pan i Chrystus Pan za pośrednictwem Swojego Anioła dał Izraelowi 10 Przykazań Bożych na Górze Synaj.

  Mi osobiście bardzo podobają się słowa Apostoła Pawła zapisane w 1 Liście do Koryntian 10/1-4

  ''(1) A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. (2) I wszyscy w Mojżesza zanurzeni zostali w obłoku i w morzu, (3) i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, (4) i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem Z DUCHOWEJ SKAŁY, która im towarzyszyła, A SKAŁĄ TĄ BYŁ CHRYSTUS''. 

  I oto okazuje się, ze Synowi Bożemu w Starym Testamencie służył Mojżesz i cały lud izraelski. Napiszę więcej: I oto okazuje się, że napisane jest również, że Pan Jezus jest Stwórcą...!

  Cytat:

  "(10) Na świecie był i ŚWIAT PRZEZEŃ POWSTAŁ, lecz świat go nie poznał. (11) DO SWEJ WŁASNOŚCI PRZYSZEDŁ, ale swoi go nie przyjęli".

  Ewangelia według Jana 1/10

  Pozdrawiam!


  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @57KerenOr 12:16:57
  "Dowodów na to, że Pan Jezus jest Skałą lub Opoką, w Piśmie Świętym jest mnóstwo."

  Co nie zmienia niczego w fakcie, że w Mt 16,13-19 Chrystus wskazał, iż skałą, na której zbuduje swój Kościół, jest Szymon Piotr. Żadne zaklinanie rzeczywistości nie zdoła sprawić, że w tym fragmencie znajdzie się nagle wskazanie jakiejś innej skały, do której mogły by się odnosić słowa Zbawiciela "i na tej skale", a bez takiego wskazania ta wypowiedź jest pozbawiona sensu.
 • @Pedant 22:19:01
  Owszem, ale raczej nie zawiera prawdziwych tekstów wypowiedzi św. Piotra w Rzymie.
 • @Yarpen Zirgin 13:20:22
  "Żadne zaklinanie rzeczywistości nie zdoła sprawić, że w tym fragmencie znajdzie się nagle wskazanie jakiejś innej skały, do której mogły by się odnosić słowa Zbawiciela "i na tej skale", a bez takiego wskazania ta wypowiedź jest pozbawiona sensu."

  Zapoznał się Pan z kontekstem? Parę linijek dalej:

  "On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki"

  To też traktuje Pan dosłownie?

  W pierwszym ustępie Pan Jezus nazywa Piotra skałą, gdy Bóg Ojciec natchnął Piotra aby nazwał Jezusa Mesjaszem i Synem Boga żywego, w drugim nazywa Piotra szatanem gdy ten wypowiedział się według swojego ludzkiego pojmowania.

  "Pisma powinny być czytane w duchu w którym zostały napisane".
 • @Yarpen Zirgin 14:00:23
  "Owszem, ale raczej nie zawiera prawdziwych tekstów wypowiedzi św. Piotra w Rzymie."

  Tego nie wiemy. Wiele tekstów było spisanych później na postawie ustnej tradycji, albo wcześniejszych tektów które zaginęły. Tak czy inaczej "konstytucje apostolskie" stały się częścia tradycji, i te szczegóły brzmią sensownie i prawdopodobnie.
 • @Pedant 14:09:50
  No i co z tego? Druga wypowiedź nie sprawia, że pierwsza przestaje być prawdą i Chrystus zmienił zdanie na temat tego, na kim zbuduje swój Kościół.
 • @Yarpen Zirgin 14:21:52
  "No i co z tego? Druga wypowiedź nie sprawia, że pierwsza przestaje być prawdą i Chrystus zmienił zdanie na temat tego, na kim zbuduje swój Kościół."

  A druga jest prawdą czy nie? Czy tylko ta wam wygodna?
 • @Yarpen Zirgin 14:21:52
  Gdyby rzymski katolicyzm uczciwie wybrał sobie , na skałę Piotra , jego nauka wyglądałaby zupełnie inaczej . A to z prostego powodu , Piotr był
  cenionym uczniem Pana Jezusa , był sprawiedliwy , czyli przestrzegał nauki swojego Pana , był mu wierny i niczego nie przekręcał z Nauk Zbawiciela !!

  A tak z Piotra , została zrobiona kukła , zniekształcony obraz , wystawiony przez KRK na pośmiewisko . Żaden papież nie jest następcą Piotra , z prostej przyczyny ;
  NIE GŁOSI JEGO NAUKI , A TYM SAMYM NAUKI PANA JEZUSA !!

  ...poczytaj sobie dokładnie , o czym mówi Piotr w swoich listach .
 • @Yarpen Zirgin 14:21:52
  Neon24 na pewno nie nałoży na Was bana , ten świat też nie ,
  ale na pewno zrobi to sam Bóg !!
 • @Pedant 14:26:12
  No ale się spieracie, jak by na świecie była tylko jedna skała. Wszyscy chrześcijanie Piotra uznają i dlatego Piotr jest skałą na której stoi Kościół Chrystusa. No, a jak zaczniemy nazywać skałą innych (następców) to Kościół Chrystusa w tym momencie zaczyna ulegać podziałowi. Chrystus Jest skałą i Piotr jest skałą, a dalej, to najwyżej okruchy skalne nie pasujące do całej budowli. Każdy może budować, na czym chce. Dlaczego jest w wyznaniu wiary o kościele powszechnym i apostolskim, a nie ma o tym, że ten Kościół jest Chrystusowy? No bo złodzieje sobie ten Kościół przywłaszczają. Dlatego się nie mogą dogadać, bo każdy sobie wyrwał kawałek tego Kościoła i pasożytuje na nim.
 • @Adamus... 14:43:04
  "Żaden papież nie jest następcą Piotra , z prostej przyczyny ;
  NIE GŁOSI JEGO NAUKI , A TYM SAMYM NAUKI PANA JEZUSA !!"

  Intrygująca teza. Masz coś na poparcie tego oskarżenia?
 • @Pedant 14:26:12
  Druga wypowiedź też jest prawdą. Niby dlaczego miała by nie być?
 • @Yarpen Zirgin 15:09:32
  Mam - Biblia !!!
 • @krzysiekniepieklo 14:51:51
  "No, a jak zaczniemy nazywać skałą innych (następców) to Kościół Chrystusa w tym momencie zaczyna ulegać podziałowi."

  Dwunastu Apostołów zostało zjednoczonych mocą Ducha Świętego w święto Pięćdziesiętnicy. Tak zaczął się Kościól.

  "Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus,
  Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu"
  (Ef 2).

  "A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu,
  a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka"
  (Apokalipsa Św. Jana 21)
 • @Adamus... 15:14:41
  Konkretnie proszę, a nie hasła.
 • @Yarpen Zirgin 15:22:07
  "@Adamus... 15:14:41
  Konkretnie proszę, a nie hasła."

  Powyżej podałem konkretne cytaty z Biblii, za Adamusa.
 • @Yarpen Zirgin 15:22:07
  Yarpen przeczytaj dziś w ciszy nocnej , listy Piotra , nastaw się tylko na Prawdę , zapomnij o kościele do którego należysz .

  Jeśli ofiara Pana Jezusa ma naprawdę znaczenie dla Ciebie , poproś Go z całego serca o zrozumienie tego co będziesz czytał .

  Postaw tylko na Pana Jezusa , który jest Chrystusem !!

  Zrozumienie nie przyjdzie tak od razu .
 • @Pedant 15:38:54
  To może jeszcze być wykazał, że papieże nie głoszą nauczania zawartego w Ef 2,2,21 i Ap 21,14. Potrafisz to udowodnić?
 • @Adamus... 15:55:01
  Ja Ciebie nie proszę, abyś mi pisał co mam zrobić, tylko UDOWODNIŁ prawdziwość wygłoszonego przez Ciebie zarzutu, iż papieże nie głoszą nauczania przekazanego przez św. Piotra.
 • @Yarpen Zirgin 15:59:58
  "To może jeszcze być wykazał, że papieże nie głoszą nauczania zawartego w Ef 2,2,21 i Ap 21,14. Potrafisz to udowodnić?"

  Panu nie da się niczego udowodnić, bo Pan ma coś z rycerza :), może i herbowego jak kula lis.
 • @Pedant 16:14:22
  Czyli, mówiąc prosto z mostu, nie jesteś w stanie przedstawić takiego dowodu, więc uciekasz się do ad personam, aby tylko odwrócić uwagę od tego faktu i nie musieć przyznawać się do bezpodstawnych oskarżeń.

  Typowe.

  Nie jesteś pierwszym, który po zapytaniu o dowody potwierdzające oskarżenia pod adresem papieża, robi w tył zwrot i ucieka z podkulonym ogonem stawiając zasłonę dymną personalnych wycieczek, bo nie ma niczego na poparcie swoich tez.
 • @Yarpen Zirgin 16:53:17
  "potwierdzające oskarżenia pod adresem papieża"

  Do Papieża nic nie mam, tylko do Pana. Ma Pan coś z rycerza i tyle. Żaden dowód Pana nie przekona. Idźcie z Bogiem, niech się nad Panem zlituje.
 • @Pedant 17:06:18
  Metody erystyczne (według Schopenhauera):

  35. Argument ostatni – ad personam: Widząc, że przeciwnik jest mocniejszy, atakować go osobiście, obrażać lub w jakikolwiek sposób porzucać prawdziwy przedmiot sporu. Rzucać inwektywami – używanie słów obraźliwych wobec przeciwnika, np. "Ty i całe twoje stronnictwo jesteście przykładami chorej ambicji, przy maleńkich móżdżkach".

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Erystyka

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930