Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
35 postów 856 komentarzy

(1) I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czy dziwna bestia wychodząca z morza opisana w Apokalipsie 13 właśnie wchodzi na scenę tego świata?

(1) I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze.
(2) Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej - jakby niedźwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.
(3) I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią;
(4) i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?
(5) A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy.
(6) Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba.
(7) Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem.
(8) Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.
(9) Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy!
Apokalipsa13.
 

W wizji Jana Apostoła danej mu przez Jezusa Chrystusa zapisanej w Apokalipsie mamy powyższe słowa.
Jak je rozumieć?
Czy właśnie spełnia się na naszych oczach to proroctwo?
W tym artykule zajmę się pierwszym wersem:

(1) I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze.

Morze – w Biblii jest symbolem ludzkości.
Bestia wychodząca z morza – symbolizuję jakąś wielką organizacje jakiś byt ponad narodowy stworzony przez ludzi – może to być NWO?
Bestia mająca dziesięć rogów na których jest dziesięć diademów – w skład bestii będzie wchodziło 10 państw?
Diadem – jest oznaka władzy królewskiej.
Siedem głów na których są imiona bluźniercze – imiona bluźniercze należy rozpatrywać z punktu widzenia Stwórcy.
Co jest wielkim bluźnierstwem przeciwko Panu Bogu?
Podejrzewam, że jest tu mowa o przywódcach głównych religii światowych które staną się składową bestii. Tylko rożne religie mają wypisane bluźnierstwa przeciw Stwórcy.
Przykład:
Przeszło miliard muzułmanów uważa allaha za boga – co jest bluźnierstwem przeciwko prawdziwemu Bogu.
CDN...

KOMENTARZE

 • Dodam jeszcze.
  Co jest wielkim bluźnierstwem przeciwko Panu Bogu?
  Pierwsze przykazanie dekalogu brzmi:

  (1) Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa:
  (2) Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

  (3) Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

  (4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
  (5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
  (6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
  Księga Wyjścia 20.

  Różne religie natworzyły sobie święty, rożnych bożków bogów i zamiast oddawać cześć i chwałę Prawdziwemu Bogu to im się kłaniają i oddają cześć – a nie bez powodu jest to przykazanie PIERWSZYM w dekalogu!!!.
 • Slapek
  Księga Objawienia jest bardzo trudną księgą . Opiera się na księgach ST , Izajasza , Jeremiasza , Daniela , Lamentacje Jeremiasza i nie tylko . Jak się dobrze przyjrzysz są tam niekiedy te same zwroty , wersy .

  Księga ta jest taką kwintesencją Drogi do Boga Ojca i Syna !
  Nie ma raczej nic wspólnego z systemem tego świata w którym żyjemy , jest o czymś innym ... o nas , o ludzkiej naturze !

  Myślę , że tak jak Pan Jezus często odnosi się , robi porównania do tkzw.ziemskich spraw , tak też teraz można powiedzieć - najpierw trzeba skończyć podstawówkę , potem szkołę średnią , aby rozpocząć studia .

  Pozdrawiam
 • @Adamus... 12:31:55
  (1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi.

  (2) Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział.

  (3) Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.

  Apokalipsa jest dana dla NAS żebyśmy umieli odczytać znaki zachodzące na tym świecie i żebyśmy mogli się co do niektórych wydarzeń przygotować duchowo.
  Przykładowo to co działo się na Bliskim Wschodzie z naszymi Braćmi/Siostrami a Państwem Islamskim.
  Każdy z nas musi sobie postawić pytanie:
  Czy ja będę gotowy położyć głowę pod topór z nieprzymuszonej woli w imię wiary w Zbawiciela?
  Obserwując ten świat widzę, że idą takie czasy powiem więcej już są takie czasy a może zawsze takie była dla prawdziwych wyznawców Zbawiciela?
  Tak mieli i mają Chrześcijanie w krajach muzułmańskich.

  Zobacz poniższy wers:
  (3) Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.

  Błogosławieni którzy odczytują i którzy słuchają tych proroctw.
  Również pozdrawiam.
 • @slapek 12:25:13
  Mała prośba: Wskaż lub zacytuj fragment Pisma Świętego, w którym zapisano informację, że Wj 21,2-6/Pwt 5,6-10 to pierwsze przykazanie.


  Aha... Liczby w zapisach proroctw, zwłaszcza w Apokalipsie, mają znaczenie symboliczne i absolutnie nie wolno ich odczytywać w sposób dosłowny.
 • "Morze – w Biblii jest symbolem ludzkości"
  - niby od kiedy???
 • @MacGregor 16:10:57
  Przypuszczam, że od chwili, kiedy slapek to wymyślił. :D
 • @MacGregor 16:10:57
  Połącz te dwa wersy i będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie.
  (3) Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej.
  (17) Te wielkie bestie w liczbie czterech - to czterech królów, którzy powstaną z ziemi.

  Księga Daniela 7.

  (1) W pierwszym roku panowania króla babilońskiego Baltazara miał Daniel sen i zaniepokoiły go widziadła jego głowy na jego łożu. Następnie spisał on sen o następującej treści.
  (2) Daniel więc powiedział: Ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze.
  (3) Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej.
  (4) Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce.
  (5) A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa!
  (6) Potem patrzałem, a oto inna bestia podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy; jej to powierzono władzę.
  (7) Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach: a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury; pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów.
  (8) Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy.
  (9) Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień.
  (10) Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. (11) Z powodu gwaru wielkich słów, jakie wypowiadał róg, patrzałem, aż zabito bestię; ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie.
  (12) Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia co do czasu i godziny.
  (13) Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. (14) Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
  (15) Ja, Daniel, popadłem z tego powodu w niepokój ducha, a widzenia mojej głowy przeraziły mnie.
  (16) Zbliżyłem się do jednego ze stojących i zapytałem o właściwe znaczenie tego wszystkiego. On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie rzeczy.
  (17) Te wielkie bestie w liczbie czterech - to czterech królów, którzy powstaną z ziemi.
  (18) Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego, i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków.
  (19) Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami resztę;
  (20) oraz co do dziesięciu rogów na jej głowie, i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły trzy tamte. Róg ten miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy, i wydawał się większy od swoich towarzyszy.
  (21) Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, i zwyciężał ich,
  (22) aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo.
  (23) Powiedział tak: Czwarta bestia - to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw; pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i zetrze.
  (24) Dziesięć zaś rogów - z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich, i obali trzech królów.
  (25) Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu.
  (26) Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie.
  (27) A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe.
  (28) Dotąd opis zdarzenia. Moje myśli przeraziły bardzo mnie, Daniela; zmieniłem się na twarzy, lecz zachowałem wydarzenie w sercu.
  Księga Daniela 7.
 • @Yarpen Zirgin 16:12:50
  Od wymyślania rożnych bredni na tym portalu to jesteś ty przyjacielu.
 • @slapek 19:10:50
  Dzięki za tę odpowiedź. Nie mogłeś dobitniej przyznać się do tego, że jesteś świadomy faktu, iż NIE ISTNIEJE zapis w Piśmie Świętym, który zawiera informację, że to, co podałeś, to pierwsze z Dziesięciu Przykazań. :)
 • @Yarpen Zirgin 19:49:33
  „(10) Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją.”
  Księga Daniela 12.
 • @slapek 20:04:09
  Śliczny unik, ale tylko się w ten sposób pogrążasz. :D
 • @Yarpen Zirgin 19:49:33
  Ew.Mt .
  22:34
  Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego,
  22:35
  A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał:
  22:36
  Nauczycielu, które przykazanie jest największe?
  22:37
  A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.
  22:38
  To jest największe i pierwsze przykazanie.
  22:39
  A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
  22:40

  Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.


  Yarpen czy masz coś przeciwko tym słowom powyżej ?
 • @Adamus... 20:08:52
  Ha... ha… rozłożyłaś „znawcę” Słowa Bożego jednym strzałem.
 • @slapek 20:40:25
  Skoro jesteś takim "znawcą", to bez problemu zrobisz to, o co prosiłem:

  Wskaż lub zacytuj fragment Pisma Świętego, w którym zapisano informację, że Wj 21,2-6/Pwt 5,6-10 to pierwsze przykazanie.
 • @Yarpen Zirgin 20:48:22
  Przyjacielu wczoraj zdałem sobie sprawę ( chyba wiesz o co chodzi) , że ty nie jesteś partnerem dla mnie do dyskusji!
  Kompletny barak wiedzy Biblijnej, brak zrozumienia Ducha Biblii, nie posiadasz Ducha Prawdy w sobie i dodatkowo cenzurujesz wypowiedzi pod swoimi artykułami . W minimalnym stopni będę odnosił się do twoich zaczepek – ponieważ jest to dla mnie strata cennego mojego czasu.
 • @slapek 21:00:26
  "Argument ostatni – ad personam: Widząc, że przeciwnik jest mocniejszy, atakować go osobiście, obrażać lub w jakikolwiek sposób porzucać prawdziwy przedmiot sporu. Rzucać inwektywami – używanie słów obraźliwych wobec przeciwnika, np. "Ty i całe twoje stronnictwo jesteście przykładami chorej ambicji, przy maleńkich móżdżkach"."

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Erystyka
 • Zmierzaja ku temu byprzez swoje snyktore jeden drugiemu opowiada poszlo w niepamięc moje Imie w pamieci mojego ludu...
  Tłumaczenie ktore wprowadza Pojęcie ,,Pan,,jest błędnym tłumaczeniem ,pomijającym Imię Własne Jedynego Boga JHWH..To jest podstawa prawdy objawionej.Jezus w modlitwie ,,Ojcze Nasz,,uświęcenie Imienia Jahwe stawia na pierwszym miejscu,- ,,Święć się Imię Twoje, .W oryginalnym brzmieniu Dekalogu,[Księga Wyjścia 20]-Wyniki wyszukiwania
  Wyniki wyszukiwania w sieci

  Imię Boże "Jahwe" w Biblii Tysiąclecia - BibliePolskie.pl ...
  bibliepolskie.pl › zzartykuly
  9 mar 2015 - Ponadto J. Frankowski zwrócił uwagę, że nowe tłumaczenia Biblii wykazują ... stanowić dobrą okazję do przywrócenia w BT 5 imienia "Jahwe".

  Imię Boże Jahwe i tetragram JHWH w Bibliach katolickich
  www.apologetyka.info › swiadkowie-jehowy › imie-boze
  25 lip 2018 - Biblie katolickie z imieniem Jahwe lub tetragramem JHWH wydane po roku 1945 ... Wj 3:14-15 – „Z rozmaitych imion Bożych Izraelitom dobrze już ... Hieronim w tłumaczeniu łacińskiem (a za nim Wujek) zamiast Jahwe pisze ...

  Jahwe – Wikicytaty
  pl.wikiquote.org › wiki › Jahwe
  יהוה) – imię Boga w Biblii hebrajskiej, wymowa rekonstruowana współcześnie przez ... Jehowa jest dobry dla każdego, a Jego miłosierdzie widać we wszystkich ...

  Imię Boże Jahwe i tetragram JHWH w Bibliach katolickich
  piotrandryszczak.pl › imie-boze-jahwe-i-tetragram-jhw...
  7 wrz 2018 - Biblie katolickie z imieniem Jahwe lub tetragramem JHWH wydane po roku 1945 ... Wj 3:14-15 – „Z rozmaitych imion Bożych Izraelitom dobrze już ... Hieronim w tłumaczeniu łacińskiem (a za nim Wujek) zamiast Jahwe pisze ...

  Imię Boże a tłumacze Biblii — BIBLIOTEKA INTERNETOWA ...
  wol.jw.org › wol › lp-p
  Kościół katolicki był jednak przeciwny tłumaczeniu Biblii na te nowe języki. ... używanie Jego imienia ma tę dobrą stronę, że odróżnia Go od wszystkich bogów fałszywych. ... Zamieścił on w swojej Biblii imię Boże, choć wybrał formę Jahwe.

  Imię Boże według Pisma Świętego
  tyniec.com.pl › biblistyka › 1137-imie-boze-wedlug-pi...
  Zastanawiając się nad imieniem Bożym w Piśmie Świętym, musimy pamiętać, ... ich sens w Biblii jest kształtowany przez własne doświadczenia dziejowe Izraela oraz ... Jahwe, Bóg Zastępów (Sebaot – ta przydawka występuje też z formą Elohe), ... Opactwo Benedyktynów · Portal benedyktyński · Fundacja Chronić dobro ...

  Ostracyzm imienia Jahwe, biblijnego Boga Najwyższego
  www.ezechiel.pl › joomla1.5 › id=96:ostracyzm-imieni...
  9 gru 2018 - Niemal od samego początku wzywano Boga Jahwe po imieniu: Rdz 4:26 ... Jest ono usunięte niemal ze wszystkich tłumaczeń Biblii na język polski, ... wymawiane w języku aramejskim, było Żydom bardzo dobrze znane.

  Lubię to!
  · Odpowiedz · 1 min

  Polercam wiec dobre tlumaczenie ,wlasciwie najlepsze Bibli Tysiaclecia z 1971 r ze slowem wstepnym Kardynala polski Stefana Wyszynskiego -Biblia Tysiąclecia - wydanie II poprawione. | Fronda.pl
  www.fronda.pl › forum › biblia-tysiaclecia-wydanie-ii-...
  Biblia Tysiąclecia - wydanie II poprawione - Drugie wydanie BT jest najlepszym ... Bożego imienia Jahwe nawet w Psalmach, zamiast ukrywania go pod tytułem Pan. ...

  – I ty, która wierzysz w Jedynego, w Jehowę, ty lękasz się bajań jakiejś głupiej staruchy, a może intrygantki?... Gdzież twój wielki Bóg?... (F, 309).
  Mateusz Mleczko-Tatkowski
  3 kwietnia o 04:11
  – I Jehowa, widząc to z wysokiego nieba, na potworne kobiety nie rzucił gromu?... (F, 112). UWAGA ⛔️

  .
 • @jan 08:30:48
  "wymawiane w języku aramejskim, było Żydom bardzo dobrze znane."

  Znane, ale niewymawiane.
 • Juliusz Słowacki i Bolesław Prus a Swiete Imie Jahwe
  – I ty, która wierzysz w Jedynego, w Jehowę, ty lękasz się bajań jakiejś głupiej staruchy, a może intrygantki?... Gdzież twój wielki Bóg?... (F, 309).
  Mateusz Mleczko-Tatkowski
  3 kwietnia o 04:11
  – I Jehowa, widząc to z wysokiego nieba, na potworne kobiety nie rzucił gromu?... (F, 112). UWAGA ⛔️

  No to się teraz zacznie....
 • @jan 08:44:56
  Co ma się zacząć?
 • Bolesławe Prus i Juliusz Słowacki a Swiete Imię Jahwe
  Wystapił bład w kopiowaniu wiec ponawiam wpis

  Imie wlasne Boga izraela Jahwe w naszym kregu kulturowym znane jest od dawna swiadczy o tym uzycie Jego przez Juliusza Slowackiego [1809-1849] we wierszu ,,Na Drzewie Zawisł Waż,, cyt ,,Jemu mówił Jehowa tajemnice stworzeniaze światła i promienia z milosci i słowa,, Ruwniez Boleslaw Prus [1847-1912] w powiesci ,,Faraon ,,wielokrotnie urzył imienia Bożego w dialogu glownie z Sary z faraonem cyt ,,– I ty, która wierzysz w Jedynego, w Jehowę, ty lękasz się bajań jakiejś głupiej staruchy, a może intrygantki?... Gdzież twój wielki Bóg?... . ,– I Jehowa, widząc to z wysokiego nieba, na potworne kobiety nie rzucił gromu?... „
 • @jan 09:06:45
  I co ma z tego wynikać?
 • @Yarpen Zirgin
  Postanowienie odnosnie przyszłosci zapadlo tysiace lat temu.teraz mamy koncowy okres dany ludzkosci na to by wykazala sie umiejetnoscia ,,Budowania bez Boga.Czy dzielo tak dalekosiezne moze byc bez tworcy i nieznajomosci jego imienia Tak wiec w wiernosci przekazu zawiera sie rowniez imię tego ktory podjol te mysl i to dzielo by ludzkosc doprowadzic do stanu doskonalosci i harmonii ,stanu Bozego blogosławienstwa .Prawdziwe imie tej osoby w zaden sposob nie moze byc pominiete,czy tez zepchniete na drugi plan. Ksiega Rodzaju27-13 -,,A oto Jahwe stał na jej szczycie1 i mówił: «Ja jestem Jahwe , Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. 14 A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. 15 Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję».
 • @jan 08:30:45
  Ekhem... Chyba nie zdajesz sobie sprawy z tego, że po pierwsze Bóg ma wiele imion, a po drugie Chrystus objawił nam to, pod którym mamy się do Niego zwracać: "Ojciec".
  Nawiasem mówiąc, to w Nowym Testamencie imię Jahwe nie pada ani razu (nawet z ust Zbawiciela).
 • @ALL
  CHWALCIE „JAH” – IMIĘ BOŻEJ DZIAŁALNOŚCI W NOWYM PRZYMIERZU!

  YARPEN napisał:

  "Nawiasem mówiąc, to w Nowym Testamencie imię Jahwe nie pada ani razu (nawet z ust Zbawiciela)".

  Otóż Czytelniku Imię Boże JAHWE występuje w Nowym Przymierzu w wersji skróconej używanej dawnymi czasy przez izraelitów a także częstokroć także przez Ciebie.

  W Objawieniu Pana Jezusa (w Apokalipsie) w kilku miejscach wersety kończone są pewną aklamacją. Wyraz hebrajski JAHWEH oznaczający „imię” działalności Stwórcy podany jest w Apokalipsie w „zgreczonej” wersji.

  Zobacz:

  Apokalipsa 19/1
  Apokalipsa 19/3
  Apokalipsa 19/4
  Apokalipsa 19/6

  Pod wyżej wymienionymi wersetami znajdziesz Czytelniku "zgreczony" wyraz hebrajski "Alleluja", który w hebrajskim między innymi zapisywany jest jako "HalleluJAH" – Chwalcie JAH(we).

  Podsumuję: Owszem, w Nowym Przymierzu "imię" Boże Jahwe w wersji skróconej JAH widnieje kilkukrotnie.


  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @57KerenOr 16:41:03
  "Zapomniałeś" dodać, że autor Apokalipsy NIE przetłumaczył słowa "alleluja" na grekę mimo tego, że w innych miejscach podawał znaczenie słów hebrajskich, których używał w tekście. Co, pechowo dla Ciebie, dowodzi, że nie przywiązywał ŻADNEJ wagi do oryginalnego znaczenia tego słowa w języku hebrajskim i zastosował je wyłącznie jako modlitewną aklamację, a nie w znaczeniu "chwalcie Jahwe".

  Warto też zauważyć, co jest bardzo ciekawe, że nawet tam, gdzie w tekstach ST cytowanych w NT znajdowało się imię Jahwe, tego imienia w tekście NT nie zamieszczono. Nawet w przypadku wypowiedzi Chrystusa.
 • @Yarpen Zirgin
  NIE ZAPOMNIAŁEM!

  Postawiłeś temat, udowodniłem Ci, że nie masz racji i to wszystko.


  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @57KerenOr 21:02:35
  Przykro mi, ale udowodniłeś jedynie to, że naciągasz Pismo Święte pod przyjętą przez Ciebie tezę, a ignorujesz zawarte w nim niewygodne fakty, które ją obalają.

  Nie przeskoczysz:

  Św. Jan w przeciwieństwie do innych wyrazów czy nazw hebrajskich lub aramejskich, NIE PRZETŁUMACZYŁ słowa "alleluja", a to oznacza, że nie zwracał uwagi na pierwotne znaczenie tego wyrazu. Co w konsekwencji oznacza, iż przekładanie go na język polski i dowodzenie, że "tu jest imię Jahwe" jest zwykłym dodawaniem do tekstu Apokalipsy rzeczy, których autor tekstu w nim nie zamieścił.

  Podobnie nie przeskoczysz tego, że jak autorzy NT cytowali ST, to nigdy nie zamieścili imienia Jahwe tam, gdzie występowało ono w tekście hebrajskim.

  Nie da rady, 57KerenOrze. Imienia Jahwe nie ma w NT.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930