Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
35 postów 856 komentarzy

Proroctwo o dawnym Izraelu i Nowym Izraelu.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Cytaty zawierające proroctwo o Izraelu z Księgi Izajasza i młodsza o osiem wieków przypowieść Jezusa Chrystusa z E Mateusza 21.

(1) Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku.
(2) Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody.
(3) Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a między winnicą moją.
(4) Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody?
(5) Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano.
(6) Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz.
(7) Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.
Księga Izajasza 5.

(33) Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
(34) Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny.
(35) Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali.
(36) Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili.
(37) W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.
(38) Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo.
(39) Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.
(40) Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?
(41) Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze.
E Mateusza 21.

Pomimo, że oba proroctwa dzieli +- 800 lat wszystko się sprawdziło i wypełniło.
Obydwie prorocze wypowiedzi zapowiadają zerwanie przymierza z starym Izraelem a powołanie w jego miejsce Nowego Izraela - „(41) Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze.”
Właścicielem winnicy jest – Bóg. (7 z K.I)
Winnicą są – starodawni Izraelici a po śmierci Mesjasza ci co w Niego uwierzyli i wypełniają Jego przykazania. (7 z K. I)
Słudzy Gospodarza to są – Prorocy którzy napominali dom Izraela za co ci ich zabijali. (34, 35, 36 z E. M)
Synem właściciela jest – Jezus Chrystus którego Izraelici zabili. (37, 38, 39 z E. M)
Nowymi rolnikami Winnicy Pańskiej są – wszyscy chrześcijanie którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i przestrzegają jego praw - co się wiąże również z głoszeniem Ewangelii o Królestwie Bożym.

KOMENTARZE

 • @ Autor - 1* - Totalne brednie,
  których jedynym i niestety skutecznym, celem jest utrzymanie głupców w żydowierstwie i poddanie ich terroryzmowi światowego syjonizmu - dzisiaj to terror koranawirusowy utrzymujący w areszcie domowym rzesze żydowierców.
 • Kościół to nie nowy Izrael
  Można to tak interpretować jak to napisałeś. Tyle że Izrael stanowi pewną zamkniętą całość, miał pewną określoną rolę do wypełnienia, a przymierze z Chrystusowcami to przymierze z wyznawcami Chrystusa, a nie z nowym Izraelem. Chociaż Izraelici - których dzisiaj jest prawie niemożliwym, aby ich zidentyfikować, nadal wypełniają swoją rolę.

  Piąte przymierze – przymierze Pana Jezusa Chrystusa.
  „Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.”
  Mt.26,28. „A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, Który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia.” IIKor.3,4-6.
  Bóg mówi „Oto Ja czynię rzecz nową:…” Iz.43,19. I jest to zakończenie, podsumowanie Bożego Dzieła mającego doprowadzić ludzkość do świadomego wyboru Boga i zbawionego życia z Bogiem.
  Bóg powołuje do funkcjonowania swój Kościół spośród pogan jako wszczepienie w miejsce odłamanych gałęzi Rz.11,16-24 i stawia Kościołowi zadanie „Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie.” Flp.2,15.
  To co Bóg chciał osiągnąć: świadectwo życia i poznanie Boga przez Izraelitów (IM.18,19; VM.4,4-8; 14,2; PS.103,7; 147,19-20; Iz.45,6,14; 55,4-6; 61,9; Mal.3,6-12), a następnie poprzez Izraelitów miało przyjść poznanie Boga do pogan (VM.4,4-8; IIKron.6,32-; 7,12; Iz.37,20; 45,14-17; 55,4-6; 61,9; Mal.3,12) to dzisiaj Bóg dokonuje także poprzez Kościół; Dz.8,25; Rz.16,26.
  Mimo, że o Żydach Słowo mówi iż Bogu się nie podobają, to jest to mówione o Żydach, którzy się Bogu sprzeciwiają IITes.2,14-15. Natomiast w dalszym ciągu do Izraelitów należą „synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała:” Rz.9,4-5. I jest też część Żydów, którzy nawracają się do Chrystusa.

  Tak więc mimo że Bóg powołał Kościół do wykonania swojego zadania, to nie oznacza, że Kościół ma teraz przejąć rolę Izraelitów – etnicznych Hebrajczyków, wyznawców Zakonu Mojżesza, czy Żydów – niekoniecznie etnicznych Hebrajczyków, wyznawców judaizmu. W Kościele „nie ma Żyda ani Greka” Gal.3,28, ponieważ Jezus „stworzył w sobie samym z dwóch [Żyda i Greka] jednego nowego człowieka i pojednał obydwóch z Bogiem przez krzyż” Ef.2,15-16.

  Kościół ma tylko wypełniać swoją rolę,
  a Izraelici – Żydzi, wypełniając jakby mimowolnie proroctwa ST, nadal będąc świadectwem Boga; mają z Nim żyć. Tyle że powinni żyć z Bogiem po Bożemu, w sposób świadomy i z wyboru.
  Inaczej wbrew wybraniu będą zasługiwali na miano: „Plemię żmijowe” Mt.23,33.

  Pierwotnie Bóg powołał sobie jeden naród jako potomków Abrahama IM.18,19, Izraela, wprowadził go w poznanie zasad poprawnego życia na ziemi pośród innych ludzi i objawił Izraelitom informacje o Bogu; Jego wymagania, podpowiedzi, a także objawił się Izraelitom bezpośrednio, nadnaturalnie.
  Jednocześnie wyznaczył Izraelitom konkretne miejsce do zamieszkania – na przecięciu szlaków handlowych pomiędzy trzema kontynentami, aby obcy wędrujący przez Izrael - obserwując różniące się od pogan postępowanie Izraelitów, zostawali zachęcani do poszukiwania relacji z Bogiem.
  Izrael miał być świadectwem różnorodnych błogosławieństw wynikających z prawidłowej relacji z Bogiem. Ale pomimo szczególnego wybrania przez Boga; do wypełnienia roli przewodników prowadzących inne narody do Boga - naród wybrany nie wypełnił swojej roli.
  Dlatego gdy przyszedł Syn Boży, to już nie ograniczył się do korygowania tylko narodu wybranego – Izraelitów, Żydów, ale udostępnił możliwość nawiązania relacji z Bogiem ludziom z dotychczas pogańskich narodów.
  Od czasów Pana Jezusa Chrystusa kluczem do nawiązania relacji z Bogiem przestało być pochodzenie narodowe, a decydujący stało się serce gotowe pokochać Boga i przemienić swoje życie, swoje postępowanie ze względu na Boga.
 • Autor daje 5*
  Pierwsze Przymierze było od samego początku skazane na niepowodzenie, było naganne, niedoskonałe..., i dlatego jest nieważne.


  ''17 Podczas gdy Prawo zostało nadane PRZEZ Mojżesza, Łaska i Prawda przyszły PRZEZ Jezusa Chrystusa.'' (Jan 1:17)


  Mojżesz nie jest, nie był i nigdy nie będzie równy Chrystusowi!


  Pan Jezus - Zbawiciel świata był znany/wiadomy/przewidziany PRZED stworzeniem świata:


  ''...20 On był wprawdzie przewidziany PRZED stworzeniem świata...'' (1 P 1:20)

  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/21/chapter/1/verse/20/param/1
  http://biblia.oblubienica.eu/wystepowanie/strong/id/4267

  Myślę, że list do Hebrajczyków rodzial 8 mówi o tym wyczerpująco, dlatego cytuję:


  ''1 Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy Arcykapłana, Który Zasiadł po prawicy Tronu Majestatu w niebiosach,
  2 jako sługa świątyni i Prawdziwego Przybytku zbudowanego przez Pana, a NIE PRZEZ człowieka.

  3 Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, przeto potrzeba, aby Ten także miał coś, co by ofiarował.

  4 Gdyby więc był na ziemi, to nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień Prawa.

  5 Usługują oni OBRAZOWI i CIENIOWI rzeczywistości niebieskich.

  Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga. Patrz zaś - mówi - abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze.

  6 Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach.

  7 Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany, to NIE szukano by miejsca na drugie [przymierze].

  8 Albowiem ganiąc ich, zapowiada:
  Oto nadchodzą dni, mówi Pan,
  a zawrę z domem Izraela
  i z domem Judy przymierze nowe.

  9 Nie takie jednak przymierze,
  jakie zawarłem z ich ojcami,
  w dniu, gdym ich wziął za rękę,
  by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej.
  Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu,
  przeto i Ja przestałem dbać o nich, mówi Pan.


  10 Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela
  w owych dniach, mówi Pan.
  Dam PRAWO MOJE W ICH myśli,
  a NA SERCACH ich wypiszę je,

  i będę im Bogiem,
  a oni będą Mi ludem.

  11 I NIKT nie będzie uczył swojego rodaka
  ani NIKT swego brata, mówiąc:
  Poznaj Pana!

  Bo WSZYSCY Mnie poznają,
  od małego aż do wielkiego. ...'' (Hebr.8:1-11)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930