Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
35 postów 856 komentarzy

Urim i Tummim.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Co znaczą te dwa tajemnicze słowa zawarte w Biblii?

 

(30) Do pektorału dla zasięgania wyroczni włożysz urim i tummim, aby były na sercu Aarona, gdy będzie wchodził przed oblicze Pana. I tak będzie nosił Aaron zawsze na sercu swoim pektorał do zasięgania wyroczni dla Izraelitów przed obliczem Pana.
Księga Wyjścia 28.
(8) Potem umieścił na nim pektorał i włożył do pektorału urim i tummim.
Księga Kapłańska 8.
(6) Radził się Saul Pana, lecz Pan mu nie odpowiadał ani przez sny, ani przez urim, ani przez proroków.
1 Księga Samuela 28.
(8) Do Lewiego powiedział: Twoje tummim i urim są dla oddanego ci męża, wypróbowałeś go w Massa, spierałeś się z nim u wód Meriba.
Księga Powtórzonego Prawa 33.
(63) a namiestnik zakazał im spożywać z pokarmów najświętszych, aż się zjawi kapłan dla urim i tummim.
Księga Ezdrasza 2.

Co to jest to - urim i tummim?
Wikipedia mówi tak na temat urim i tummim:
„Urim i Tummim (hebr. אורים ותומים) – w starożytnym judaizmie dwa, różniące się kolorem (najprawdopodobniej[według kogo?] biały i czarny), kamienie należące do arcykapłana, służące jako losy do objawiania Bożych wyroków.
Urim to liczba mnoga od światło, natomiast Tummim można przetłumaczyć jako doskonałość, lecz także niewinność, czystość lub prawda, przy czym też jest to forma liczby mnogiej...”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urim_i_Tummim

Cały artykuł jest napisany pod kątem tego, że niektórzy kwestionują jako nie Biblijne ciągniecie losów o miejsce wśród Apostołów po Judaszu pomiędzy - Józefem, zwanym Barsabą, z przydomkiem Justus, a Maciejem.

Jak widać z cytatów była to dosyć powszechna praktyka wśród Izraelitów i za aprobatą Boga.
Dlatego uważam, że wybór Macieja na Apostoła w miejsce Judasza odbył się w jak najbardziej biblijny sposób.

 
(15) Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił:
(16) Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa,
(17) bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu.
(18) Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności.
(19) Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, tak że nazwano ową rolę w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi.
(20) Napisano bowiem w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka! A urząd jego niech inny obejmie!
(21) Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami,
(22) począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania.
(23) Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja.
(24) I tak się pomodlili: Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś,
(25) by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą.
(26) I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów.
Dzieje Apostolskie 1.

KOMENTARZE

 • AUTOR
  OSTATECZNIE TO PAWEŁ ZOSTAŁ 12 APOSTOŁEM A NIE MACIEJ!

  Apostołowie, zamiast czekać za Decyzją Pana Jezusa, spieszą się i na miejsce Judasza wybierają Macieja, przy tym rozkazują Panu Bogu by z dwóch przez nich ustanowionych ludzi, wybrał jednego.

  Zapomnieli, że wybór Apostoła należał do Pana Jezusa. To Syn Boży przechadzając się po Ziemi Izraelskiej wybierał Apostołów OSOBIŚCIE a oni nie mieli do tego prawa. W dodatku uczynili to na podstawie przepisów Starego Przymierza rzucając losy.

  Być może do owego braku wyczucia Apostołów odnosi się Paweł w Liście do Galatów:

  "(1) Paweł, apostoł NIE Z LUDZKIEGO USTANOWIENIA czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, (2) i wszyscy bracia, którzy są przy mnie - do Kościołów Galacji: (3) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa, (4) który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. (5) Jemu to chwała na wieki wieków! Amen". (1/5)

  "Paweł, Apostoł NIE Z LUDZKIEGO USTANOWIENIA"...

  I owszem, Maciej został Apostołem z ludzkiego postanowienia a Apostoła Pawła Pan Jezus wybrał w Drodze do Damaszku!
  Nie znaczy to, że przez jakiś czas Macieja nie traktowano jak Apostoła... Jednak nie był on wybranym Apostołem przez Pana Jezusa tak jak Paweł!


  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @57KerenOr 20:06:53
  Czy to Ty kiedyś podczas dyskusji kwestionowałeś ciągniecie losów jako nie biblijne?
 • @slapek
  PAWEŁ ZAMIAST MACIEJA!

  Nigdy nie kwestionowałem losów jako niebiblijne, ponieważ przecież obowiązywały owe losy w Starym Przymierzu. Natomiast uważam, że Apostołowie nie powinni rzucać losów według Starego Prawa, lecz powinni zaufać Zbawicielowi, Który w ostateczności i tak wybrał Pawła a nie Macieja.

  Apostołowie "zapomnieli", że Zbawiciel wybierał ich OSOBIŚCIE!

  Myślę, że do tego ludzkiego wyboru może nawiązywać Apostoł Paweł w Liście do Galatów 1/10.


  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @57KerenOr 21:41:09
  Artykuł ma na celu wykazanie, że urim i tummim – jest jak najbardziej Biblijnym nakazem Boga z Starego Przymierza.
  Natomiast co do rozstrzygnięcia Apostolstwa Pawła czy Macieja to tyle o tym było mówione, że szkoda czasu i zdrowia – chyba że pojawią się jakieś nowe informację wtedy warto znów się nad sprawą zastanowić.
 • *****
  Należałoby 2 sprawy wyjaśnić
  czyli jak konkretnie wyłoniono Macieja
  bo nie przez te kamienie gdyż te były
  zastrzeżone dla kapłanów ?
  Czemu tylko dwóch wzięło udział w losowaniu ?
  Nie było więcej chętnych czy nie było z kogo wybierać
  oprócz tych dwóch ?
 • @slapek 21:18:25
  ''@57KerenOr 20:06:53
  Czy to Ty kiedyś podczas dyskusji kwestionowałeś ciągniecie losów jako nie biblijne?''
  //

  Prawdopodobnie byłam to ja.

  Bo ciągnięcie losów to hazard. A Przymierze Boga nie opiera się na hazardzie.

  Gdyby tak było, wtedy nauka Ewangelii jest zbędna, bo wystarczy ciągnąć losy...
 • @Bara-bar Lew Tołstoj: „Dlaczego "chrześcijańskie" narody a w szczególności Rosyjski znajdują się teraz w katastrofalnej sytuacj
  .

  „Wiem, że to, co teraz mamy to właśnie jest wiara kościelna, którą całe wieki wyznawali i wyznają miliony ludzi pod nazwą chrześcijaństwa jest niczym innym jak bardzo szorstką żydowską sektą, nie mającą nic wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem, — wydaje się ludziom wyznającym ustną naukę tej sekty, nie tylko niewiarygodną ale górą najokropniejszych bluźnierstw.


  Ale nie mogę nie powiedzieć tego.


  Nie mogę nie powiedzieć, by ludzie mogliby skorzystać z tego wielkiego dobra, które daje nam prawdziwa nauka chrześcijańska.


  Przede wszystkim musimy uwolnić się od tego niespójnego, fałszywego i co najważniejsze, głęboko niemoralnego nauczania, które ukryło przed nami prawdziwą chrześcijańską naukę.


  Ta doktryna, która ukryła przed nami nauczanie Chrystusa, jest nauką Pawła zawartą w jego listach i stała się podstawą nauki Kościoła.  Nauka ta, nie tylko NIE JEST nauką Chrystusa, ale JEST NAUKĄ PRZECIWKO Niemu."
  !!!!!!!!
  https://mistykabb.wordpress.com/2017/10/20/najwieksza-tajemnica-chrzescijanstwa-znaleziona-w-archiwum-watykanu/


  Bogumił Boguchwał
 • @57KerenOr, ponieważ tak samo jak Bara-bar i wszyscy inni ReLigijni lubicie gmatwać, ukrywać i wymazywać prawdę, muszę wszystkim
  nieczytającym biblii lub zdających się na jej interpretację przez zawodowych ReLigijnych krętaczy, przedstawić z niej cytat wypowiadany w Nowym Testamencie przez samego Chrystysa, aby zachęcić was do własnego poszukania i zastanowienia się nad otaczającym was światem i sensem życia, bez pomocy zwodniczych POMAGIERÓW - FaryzeUszy.
  Ojciec Chrystusa jest moim Ojcem również, tak więc jak Chrystus, ja też jestem synem człowieczym!

  A więc Ojciec mój i Chrystusa jesteśmy jedno!


  Stwórca jest WSZĘDZIE !!!

  Wszędzie to znaczy również i we mnie !!!!!!!


  Syn Człowieczy – We wcześniejszych księgach Starego Testamentu oznacza on po prostu człowieka !!!!!!!!!!!!!


  W Nowym Testamencie określenie Syn Człowieczy jest jednym z określeń Jezusa Chrystusa.


  Określenie Syn Człowieczy używane jest około 90 i niemal wyłącznei w ewangeliach – !!!!!

  ponad 70 razy w ewangeliach synoptycznych,

  12 razy w Ewangelii Jana.


  Poza tym określenie to pada w odniesieniu do Chrystusa jeszcze w Dz 7,55 oraz Ap 1,13; 14,14


  Określenie „syn człowieczy” lub „syn ludzki” w Starym Testamencie
  używane jest również wielokrotnie i znaczy to samo co „człowiek” !!!!!!

  (m.in. Hi 25,6; Ps 8,5; 36,8; 9 0,3; Ez 2,1; 3,17; Dn 7,13.14)  - Z teggo powodu, ci co uważają, że nie ma potrzeby modlić się do Stwórcy wszystkiego, a wolą i pragną modlić do syna człowieczego,

  mogą równie dobrze MODLIĆ się DO MNIE !!!


  - Będzie taniej jak modlitwa do księdza, bo do mnie pozwalam modlić się za darmo, więc gorąco zachęcam !!!


  - Nie przegapcie tej okazyjnej zniżki!


  (SAMOZWANIEC bandyta, kat i oszust Saul z Tarsu ukrywający się pod sipsełdonimami Szaweł i Paweł, to okrutny i przebiegły FARYZEUSZ z PLEMIENIA ŻMIJOWEGO, którego potomkom NIGDY NIE BĘDZIE WYBACZONE !!)  (Baby-lon znaczy: "dziecko" lwa (lwiątko).


  WawEL = BabEL - bla bla pa pla... pomieszanie języków (Słowiańskich?)
  Bogumił Boguchwał
 • @57KerenOr 21:41:09
  No tak, by Ty lepiej od Apostołów wiesz jak należało postąpić w kwestii zastąpienia zmarłego Judasza. Oni byli durniami i nie mieli pojęcia co należy zrobić w tej sprawie. :D
 • Autor
  Tak z ciekawości: co powoduje, że takimi dupkami (bo to trudno inaczej określić), że podając się za Polaków , propagują żydowskie zwyczaje i historię?
  Czy może być coś pouczającego w historii (zakłamanej) pustynnych pastuchów?
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:34:52
  „Czy może być coś pouczającego w historii (zakłamanej) pustynnych pastuchów? ”

  Dla mnie w ich historiach jest bardzo dużo pouczających i ciekawych spraw.
  Samo to, że zostali wybrani przez Boga już jest interesujące.
  Ja mam bardzo szeroki zakres zainteresowań.
  Chyba mogę interesować się tym co mi odpowiada?
  Czy mam się interesować tylko tym co tobie odpowiada ?
 • @puuuq 22:50:25
  Wybór nastąpił poprzez jakiś rodzaj losowania – tyle wiemy z Biblii.
  W spotkaniu uczestniczyło 120 osób, w tym była jakaś liczba „braci”.
  Tak mówi wers 15.
  Następcą Judasza musiał spełniać takie warunki.
  „(21) Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, (22) począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania.”

  Bracia wybrali spośród siebie dwóch kandydatów - Macieja i Józefa a los wskazał na Macieja.
  Tyle wynika z cytatu.
 • @Bara-bar 01:42:53
  „(30) Do pektorału dla zasięgania wyroczni włożysz urim i tummim, aby były na sercu Aarona, gdy będzie wchodził przed oblicze Pana. I tak będzie nosił Aaron zawsze na sercu swoim pektorał do zasięgania wyroczni dla Izraelitów przed obliczem Pana.”
  Księga Wyjścia 28.

  „(7) Odezwał się Dawid do Abiatara, kapłana, syna Achimeleka: Przynieś mi - proszę - efod. I Abiatar przyniósł efod Dawidowi. (8) Dawid radził się Pana, pytając: Czy mam ścigać tę zgraję? Czy ją dosięgnę? I dał mu odpowiedź: ścigaj, gdyż na pewno dogonisz i łup odbierzesz.”
  1 księga Samuela 30.

  W Starym Przymierzu - urim i tummim zaistniało równocześnie z Arką Przymierza i efodem itd… tak napisano w Księdze Wyjścia 28.
  To wszystko jest z nakazu Pan Bóg – możesz się z tym nie zgadzać ale tak jest prawda.
  W Nowym Przymierzu nie ma już kapłanów efodu i urim/tummim.
  Teraz już nie jest nam to potrzebne, do komunikowania się z Bogiem mamy modlitwę Biblię sumienie i rozum.
 • @Krystyna Trzcińska 05:40:53
  „(SAMOZWANIEC bandyta, kat i oszust Saul z Tarsu ukrywający się pod sipsełdonimami Szaweł i Paweł, to okrutny i przebiegły FARYZEUSZ z PLEMIENIA ŻMIJOWEGO, którego potomkom NIGDY NIE BĘDZIE WYBACZONE !!) ”

  Niestety ja się z Panią nie zgadzam!
  Owszem, jak na razie to mam tylko wątpliwość do poniższego cytatu:

  „(1) Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. (2) Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. (3) Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. (4) Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. (5) Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. (6) Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. (7) Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek - podatek, komu cło - cło, komu uległość - uległość, komu cześć - cześć. ”
  List do Rzymian 13.
 • @slapek 15:05:51
  Siusiać też możesz wszędzie, nawet mając sedes w pobliżu.
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:10:37
  Już tobie kiedyś powiedziałem, że nic nie wnosisz do dyskusji tylko plączesz się po bloga bez celu i sensu.
  Leczysz tym jakieś swoje problemy?
  Czujesz się ważny jak wejdziesz na czyjś blog i zostawisz kleksa?
 • @slapek 17:34:34
  To czemu zamieszczasz te swoje parchate enuncjacje tu, a nie na jakimś żydowskim blogu?
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:28:35
  Bo tak mi się podoba!
  Wolno mi?
 • Arnold Mostowicz zwany polskim Dänikenem
  w przeciwieństwie do szwajcarskiego kolegi był człowiekiem wykształconym a że przy okazji był też żydem bardzo sprawnie i inteligentnie udowodnił że urim był urządzeniem służącym do komunikacji boga z arcykapłanem.I to komunikacji w senie dosłownym.Pewnego razu urim przestał funkcjonować więc zmartwieni żydzi usiłowali "naprawić" urim namaszczając go oliwą co znalazło odzwierciedlenie w ludowym obyczaju (kultywowanym w okolicach chanuki) polegającym na smarowaniu oliwą wszystkich mechanicznych urządzeń.
 • @slapek 20:42:30
  Wolno.
  I wolno mi też zamieszczać takie komentarze.
  Można mnie też zbanować.
 • @slapek Kto twoim zdaniem kłamie Chrystus czy Paweł? Komu wierzysz Chrystusowi czy Pawłowi? Którego z nich nauk przestszegasz?
  .

  - slapek, ty i nikt inny nie ma obowiązku zgadzać się ze mną! Ani nie w mojej gestii jest kogo kolwiek oceniać. Każdy stanie przed obliczem Ojca sam w pojedynkę i odpowiadał będzie tylko za siebie !!!!!!!!!!

  "Co kto robi jego rzecz"

  Ale jedno jest pewne - każdy ma obowiązek w obec Stórcy zgadzać się z prawdą oraz postepować i żyć w prawdzie!


  Każdy ma obowiązek przestrzegać Jego Praw Natury, to znaczy Praw jej Stwórcy = Ojca!!! - Praw naturalnych.


  Ludzie którzy łamią Prawa Natóry muszą chorować i w bólach cierpieć i to na własne życzenie !!!

  Któ łamie Prawa Natury musi na ZGINĄĆ !!!  Czy Chrystus łamał Prawo swojego Ojca sprzeciwiając się Faryzeuszom?

  Czy Faryzeusze wydając Chrystusa na okrótną śmierć wypełnili polecenie jego Ojca? - Stwórcy?


  Jaki ojciec by tego się dopuscił? - Czyżby mógłby taki ojciec być postrzegany jako nieskończenie miłosierny i sprawiedliwy - Jako Nieskończenie Dobry?


  Czy to, że ludzie boją się i słuchaja władców, a nie ich Ojca / Stwórcy, też jest nakazem i wolą Jego?

  Czy zabijanie ludzi i niszczenie na polecenie władców tego świata, przyrody / Ziemi, też jest życzeniem Stwórcy?  "Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie." ew Jana 4  "Królestwo moje nie jest z tego świata"

  Piłat powiedział do Jezusa:

  Czy Ty jesteś Królem żydowskim?

  Jezus odpowiedział:
  Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?
  Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?

  Odpowiedział Jezus:
  Królestwo moje nie jest z tego świata.
  Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom.
  Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.

  Piłat zatem powiedział do Niego:
  A więc jesteś królem?


  Odpowiedział Jezus:
  Tak, jestem królem.
  Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. (J 18,33b-37) !!!!!!


  _________________________________________


  "Czy wszelka władza pochodzi od Boga??? czyli Paweł kłamca cz. 1"


  "Oto co Paweł stwierdza kategorycznie:
  1.Wszelka czyli, każda władza podchodzi od Boga.
  2.Każdy kto sprzeciwia się wszelkiej możliwej władzy sprzeciwia się woli Bożej.
  3.Każda władza za dobro (czyli wypełnianie prawa Bożego wynagradza) a za złe (czyli łamanie praw Boga) każe.
  4.Nasze sumienie (czyli nasza czujka od wypełniania prawa Bożego) będzie nas alarmowało jeśli się każdej władzy będziemy sprzeciwiać, gdyż sprzeciw wobec każdej władzy jest sprzeciwem wobec Boga i jego prawa.
  5.Mamy zatem płacić podatki w każdej wysokości jaką każda władza sobie wymyśli bez szemrania.


  To zobaczmy co na to mówi Biblia i Bóg:


  "2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

  (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

  (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

  (7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.


  Zobaczmy od kogo Bestia dostaje władzę nad narodami i królestwami??? Od Boga??? Nie od smoka, czyli diabła i szatana. A zatem Apokalipsa stwierdza co innego niż twierdzi Paweł.

  Ale zobaczmy co pisze w ewangelii Mateusza:

  8) Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich.

  (9) I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.

  (10) Wtedy rzekł mu Isus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Mat 4


  Zobaczmy diabeł ma władzę nad całym światem i władza polityczna pochodzi od diabła. Sam Isus o tym wie dlatego nie zaprzecza. Co ciekawe co powiedział Paweł:

  " Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć." List do Rzym. 13

  Zobaczmy Isus odmówił oddania pokłonu diabła czyli odmówił oddania diabłu czci. Tymczasem Paweł nakazuje każdej władzy oddawać cześć. Czyli Isus działał wbrew słowom Pawła. Czyli sam Isus wiedział, że nie każda władza pochodzi od Boga dlatego odmówił oddania czci diabłu. Sam Isus też nie zanegował, gdy diabeł pokazał mu wszystkie Królestwa jako swoją włąsność. Czyli władza nad ziemią jest w rękach diabła. Co pokazuje jakim kłamcą i zwodzicielem jest Paweł z Tarsu.

  Zobaczmy te słowa Apokalipsy:

  " I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

  (12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

  (13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

  (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

  (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici." Ap 13


  Zobaczmy drugie zwierzę czyli Paweł nakazuje oddawanie i posłuszeństwo każdej władzy, natomiast Isus w ewangelii Mateusza sprzeciwia się oddawaniu czci diabłu. To pokazuje, jak niebezpieczny jest Paweł z Tarsu ponieważ jego nauki są naukami drugiego zwierzęcia. Pisałem zresztą tutaj:

  http://zbawienie.forumotion.com/t276-sprawa-lutra-czyli-moja-polemika-z-detektywem-prawdy

  , że wyznawca Pawła Luter chciał wykreślić z Biblii listy Judy i Jakuba oraz Apokalipsę. Dlaczego Apokalipsę??? ponieważ pokazuje ona kim w rzeczywistości jest Paweł podobnie jak Jakub. Zresztą Lutrowi udało sie z Biblii protestanckich usunąć księgi Machabejskie dlaczego ponieważ opisują one :

  Księga opisuje dzieje Judei pod panowaniem hellenistycznego Imperium Selecydów, półtora wieku po podboju Lewantu przez Aleksandra Macedońskiego. Władca Antioch IV Epifanes starał się odwieść Żydów od zachowywania podstawowych przepisów Prawa Mojżeszowego. Żydzi odpowiedzieli powstaniem przeciwko dominacji Seleucydów. Historia opowiedziana w księdze obejmuje okres od 175 do 134 roku p.n.e. Autor księgi starał się uwypuklić rolę rodziny Matatiasza Hasmoneusza, w szczególności jego synów: Judy, Jonatana i Szymona oraz syna tego ostatniego, tzn. Jana Hirkana I. I Księga Machabejska przytacza listę diaspor żydowskich, które w tym czasie istniały w basenie Morza Śródziemnego[4][1]. Wikipedia


  Dokładnie opisują one bunt wobec władzy, która zmusiła Judejczyków do łamania Tory. Natomiast co Paweł twierdzi??? Ano, że każda władza pochodzi do Boga i nagradza ludzi za wypełnianie Tory oraz każe za jej łamanie. Natomiast księgi Machabejskie są dowodem historycznym na kłamstwo Pawła, gdyż w historii okazało się, że władza karała ludzi za wypełnianie prawa Bożego.

  Zobaczmy zresztą inny aspekt. Podatki, czy wiecie, ze maksymalnym podatkiem dochodowym jest 10% naszych przychodów:

  https://cyryl27.wordpress.com/2017/06/04/prawo-boga-cz-1-podatki-i-lichwa/

  Tymczasem w Rzymie niewolnik płacił swojemu panu 90% przychodów zaś obecnie płaci się około 8o% podatków, czyli dlaczego mamy płacić podatki w każdej wysokości. Przecież tak nakazuje w liście do Rzymian Paweł.

  Zresztą wg słów Pawła reformacja to był akt nieposłuszeństwa wobec Boga, ponieważ protestanci powinni być posłuszni papieżowi. Tak samo Luter powinien być posłuszny papieżowi. Taka jest wymowa listu Pawła. Podobnie chrześcijanie powinni być posłuszni islamistom i w razie konieczności przejść na islam. A także płacić podatki islamistom jeśli chcą być chrześcijanami.

  Zobaczmy zresztą przecież z Biblii jasno wynika, ze po Edenie tylko niektórzy ludzie byli pod władzą Boga oraz tylko jeden naród – Izrael – był przez pewien okres czasu pod władzą Boga. Tymczasem Paweł każdą czyni odpowiedzialnym Boga za każdą władzę jaka była w historii na ziemi. Zresztą sami Izraelici odrzucili władzę pochodzącą od Boga:

  !!!!!!!
  "A Pan rzekł do Samuela:
  Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi."

  Czyli władza pochodząca od Boga to władza od Boga lub od ludzi którzy mają namaszczenie od Boga (Boży pomazańcy). Nie jest to w żadnym razie każda władza na ziemi jest wręcz na odwrót w całej historii ludzkości większość władzy na ziemi nad ludzkością sprawował i sprawuje diabeł.
  Dlatego nie każdej władzy należy oddawać cześć.
  Zresztą co mówi Apokalipsa:

  " A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,

  (10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

  (11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

  (12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa." Ap 14

  Otóż jest tutaj kategoryczny zakaz oddawania czci każdej władzy, czyli znowu jest to całkowita sprzeczność z naukami Pawła z Tarsu.
  Zobaczmy kim zatem jest Paweł z Tarsu jak nie zwodzicielem.

  Zobaczmy zresztą te słowa:

  "I wszedł znowu do zamku, i rzekł do Isusa: Skąd jesteś? Ale Isus nie dał mu odpowiedzi.

  (10) Rzekł więc do niego Piłat: Ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię?

  (11) Odpowiedział Isus: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry; dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał.

  (12) Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno: Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza; każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi." Jana 19


  Otóż z tych słów wynika, że władza jaką dostał Piłat nad Isusem pochodzi wyżej od diabła, dlatego większy grzech ma ten który dał władzę nad Isusem Piłatowi. Wg słów Pawła, wszelka władza pochodzi od Boga, czyli by to oznaczało, że jeśli to Bóg dał władzę Piłatowi to Bóg ma największy grzech. Zatem słowa Pawła oskarżają Boga ponieważ czynią Boga odpowiedzialnym za wszelką władzę i wszelkie jej poczynania.

  Zresztą pomyślmy Isus będąc niewinnym i doskonale wypełniając Torę został pomimo tego skazany przez władzę na śmierć. Jak to ma się do słów Pawła, że wszelka władza pochodzi od Boga i dlatego każda władza ma nagradzać za wypełnianie prawa Bożego i karać za jego łamanie, skoro w przypadku Isusa było na odwrót????

  Widzimy zatem jak niebezpieczne są nauki Pawła z Tarsu."

  A może piekło to Ziemia?


  „I nastąpiła walka na niebie, Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem.
  I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.

  I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkaną ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni jego aniołowie” (Ap 12:7-9)
  https://www.zbawienie.com/ws.htm

  Bogumił Boguchwał
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:30:10
  Biedaku – przecież ty się sam banujesz swoimi dennymi docinkami spośród rozsądnych ludzi.
 • @slapek Ojciec Chrystusa jest moim Ojcem również, tak więc jak Chrystus, ja też jestem synem człowieczym! A więc Ojciec mój i
  Chrystusa jesteśmy jedno!


  Chrystus jest Namaszczonym przez naszego Ojca = Stwórcę Człowiekiem, na Którego spłynął duch Ojca i objawił mu Prawdę i Nauki, którymi miał obowiązek się podzielić, nawet za cenę życia ziemskiego.

  Nasz wspólny Ojciec = Stwórca zrobił z niego Nieskazitelnego Doskonałego Nauczyciela.  Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza.


  12:31
  Dlatego powiadam wam:

  Wszelki grzech i bluźnierstwo ludziom odpuszczone będzie; ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ludziom.  12:32
  I ktobykolwiek rzekł słowo przeciwko Synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczono; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ale kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczono, ani w tym wieku ani w przyszłym. !!!!!!!!!!!!!


  12:33
  Czyńcież albo drzewo dobre, i owoc jego dobry; albo czyńcie drzewo złe, i owoc jego zły; albowiem z owocu drzewo poznane bywa.  12:34
  Rodzaju jaszczurczy!
  jakoż możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi, gdyż z obfitości serca usta mówią? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  12:35
  Dobry człowiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe.


  12:36
  Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny;


  12:37
  Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony.


  12:38
  Tedy odpowiedzieli niektórzy z nauczonych w Piśmie i Faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy od ciebie znamię widzieć.


  12:39
  A on odpowiadając rzekł im:
  Rodzaj zły i cudzołożny znamienia szuka; ale mu nie będzie znamię dane, tylko ono znamię Jonasza proroka.  Bogumił Boguchwał
 • @slapek - Potomkowie Abrahama — Jana 8:31-59 — Wtedy Jezus zwrócił się do Żydów, którzy Mu uwierzyli:
  .  —Jeżeli będziecie żyć według moich słów, będziecie naprawdę moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was uwolni.

  — Jak to?!—oburzyli się.
  — Jesteśmy przecież potomkami Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami.
  Jak więc możesz mówić, że zostaniemy uwolnieni?

  — Zapewniam was, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu—odpowiedział Jezus.


  — Niewolnik nie jest w domu na zawsze, ale syn — tak.

  Jeśli więc Syn Boży da wam wolność, wtedy staniecie się naprawdę wolni.

  Wiem, że jesteście potomkami Abrahama!

  Ale chcecie Mnie zabić — bo nie przyjęliście moich słów.


  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Ja mówię to, co wiem od mojego Ojca.

  Wy zaś robicie to, co usłyszeliście od waszego ojca.

  — Naszym przodkiem jest Abraham—oświadczyli.

  — Gdybyście byli potomkami Abrahama—odrzekł Jezus—robilibyście to, co on.
  A przecież usiłujecie Mnie zabić tylko dlatego, że powiedziałem wam prawdę, jaką usłyszałem od Boga. Abraham tak nie postępował.


  Wy postępujecie tak, jak wasz prawdziwy ojciec!

  — Nie pochodzimy z nieprawego łoża —oburzyli się.
  — Naszym Ojcem jest Bóg!

  — Gdyby Bóg był waszym Ojcem, okazywalibyście Mi miłość — odpowiedział Jezus.
  — Przyszedłem przecież od Niego. Nie jestem tu z własnej inicjatywy — to On Mnie posłał.
  Wy jednak nie możecie pojąć moich słów. Co więcej, nawet nie chcecie ich wysłuchać!


  Waszym prawdziwym ojcem jest diabeł—oszczerca!

  Dlatego chcecie robić to, co on.

  Od początku był on mordercą i nie wytrwał w prawdzie, bo nie przyjął jej.

  Gdy kłamie, mówi z serca, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

  Wy również nie wierzycie Mi, bo mówię prawdę.
  Kto z was mógłby zarzucić Mi jakiś grzech?
  Skoro mówię prawdę, dlaczego Mi nie wierzycie?
  Ten, kto należy do Boga, słucha Jego słów.

  Wy zaś ich nie słuchacie, bo nie jesteście Jego dziećmi.

  Jezus mówi o sobie

  —Ty Samarytaninie!
  — oburzyli się przywódcy.
  — Mieliśmy rację mówiąc, że demon odebrał ci rozum!

  — Nie jestem opętany — odpowiedział Jezus.

  — Dbam o dobre imię mojego Ojca, a wy Mnie obrażacie.

  Nie zależy Mi na tym, abyście otoczyli Mnie chwałą.

  Jest jednak Ktoś, komu na tym zależy.

  To On jest sędzią. !!!!!!!!!!!!!!!!!

  Zapewniam was: Kto jest posłuszny moim słowom, nigdy nie umrze!

  —Teraz mamy pewność, że jesteś opanowany przez demona — odrzekli przywódcy.

  — Przecież nawet Abraham i najwięksi prorocy umarli, a ty twierdzisz: „Kto jest posłuszny moim słowom, nigdy nie umrze”.

  Czy jesteś większy od naszego przodka, Abrahama?
  On przecież umarł, podobnie jak nasi wielcy prorocy!
  Za kogo ty się uważasz?!

  — Gdybym sam siebie wywyższał, nie miałoby to żadnego znaczenia — odparł Jezus.

  — Mnie jednak wywyższa Ojciec, którego wy nazywacie swoim Bogiem.

  Wcale Go jednak nie znacie — ale Ja Go znam.

  Gdybym mówił, że Go nie znam, byłbym kłamcą, tak jak wy.

  Ja jednak naprawdę Go znam i zawsze zachowuję Jego słowa.

  Wasz przodek, Abraham, ucieszył się z tego, że ujrzy mój dzień.  Bogumił Boguchwał
 • @Krystyna Trzcińska 17:41:34
  Dzięki za masę informacji – ale nie jestem w stanie odnieść się do Twoich wpisów ponieważ jest tego za dużo jak na moje możliwości.
  Musiałbym je wertować przez miesiąc.
 • @slapek 16:20:38
  Po co ty to robisz?
 • @Bara-bar 03:34:14
  Musisz sprecyzować swoje pytanie bo nie wiem o co pytasz.
 • @slapek 18:56:30
  Inaczej

  Pan Jezus naucza, że mamy szukać... A ty nie szukasz, lecz bezkrytycznie, bez sprawdzania, pewny siebie walisz wersy z TŁUMACZENIA Biblii.

  Czy nie rozumiesz co znaczy, kiedy Pan Jezus mówi: 'Słyszeliście, powiedziano wam, a ja wam mówię...'?

  Dlaczego jesteś tak bardzo pewny siebie? Czy myślisz, żeś nieomylny?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930