Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
35 postów 856 komentarzy

Cytaty Biblijne kierujące na drogę do zbawienia.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Na początek proszę spokojnie i z rozwagą przeczytać poniższy cytat z E Jana 6.

 

(29) Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. (30) Rzekli do Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? (31) Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba. (32) Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. (33) Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. (34) Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! (35) Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. (36) Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. (37) Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, (38) ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. (39) Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. (40) To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (41) Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. (42) I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem. (43) Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szemrajcie między sobą! (44) Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. (45) Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. (46) Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. (47) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma życie wieczne. (48) Jam jest chleb życia. (49) Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. (50) To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. (51) Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. (52) Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? (53) Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. (54) Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (55) Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. (56) Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (57) Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. (58) To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. (59) To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.
E Jan 6.


Są to bardzo ale to bardzo ważne słowa Pana Jezusa dotyczące każdego z nas pragnącego dostąpić zbawienia. Jasno z nich wynika co jest potrzebne do zbawienia:
 
(40) To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (47) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma życie wieczne.
Niema tu mowy o tym, że można zostać zbawiony poprzez wiarę w: Marię, Jehowę,wszelkiego rodzaju świętych, buddę, allacha itd… Tylko wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi do zbawienia innej drogi nie ma!!!
Nie można zostać zbawionym również, będąc tak zwanym „dobrym człowiekiem” – owszem bycie dobrym człowiekiem może mieć takie następstwa, że takim człowiekiem zainteresuję się Duch Boży i zacznie go kierować w stronę Jezusa Chrystusa i być może taki człowiek wykorzysta swoją szansę.

Teraz proszę spojrzeć na drugi aspekt zacytowanych słów Mesjasza.
(51) Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. (53) Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. (54) Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (55) Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. (56) Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Dodam jeszcze cytat z E Matusza 26.
 
(26) A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. (27) Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, (28) bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
Co znaczy jeść Ciało Chrystusa i pić Krew Chrystusa?
Na pewno nie jest to literalne jedzenie i picie czegokolwiek!
 
(58) To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. E Jana 6.

To jest chleb który z nieba zstąpił – czyli musi to być duchowy chleb.
Czy takim chlebem który zstąpił z nieba jest opłatek wypiekany przez jakiegoś człowieka, być może nawet bezbożnika następnie używany podczas mszy w kościołach katolickich? Nie o takim chlebie mówił Jezus!

Sumując.

1) Prawdziwym chlebem dającym zbawienie który zstąpił z nieba jest Jezus Chrystus!
2) Spożywaniem takiego chleba jest przyjmowanie za prawdę, uczenie się, chłoniecie informacji o Ewangeliach, Królestwie Bożym i ofiarnej śmierci Mesjasza za nasze grzechy jak również o tym, że każdy człowiek od momentu ukrzyżowania Chrystusa miał i ma możliwość być zbawionym.
3) Każdy Chrześcijanin MUSI obowiązkowo dzielić się tym chlebem z innymi, proszę przeczytać mój artykuł: „Przypowieść Pana Jezusa o talentach z E Mateusza 25.” tam jest wyjaśnione dlaczego mamy to czynić z obowiązku.

KOMENTARZE

 • -------- słowa te !
  ---- kierowane były aby do nas ! do Słowian ???.
 • @ninanonimowa 11:03:13
  Słowa te były kierowane do wszystkich ludzi zamieszkujących ziemie. Bez względu na kolor skóry czy płeć.
 • Jak to jest?
  "Dodam jeszcze cytat z E Matusza 26.
  (26) A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. (27) Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, (28) bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów."

  No to uczniowie jedli fizycznie chleb i pili wino, czy zrobili to tylko duchowo?

  "Czy takim chlebem który zstąpił z nieba jest opłatek wypiekany przez jakiegoś człowieka, być może nawet bezbożnika następnie używany podczas mszy w kościołach katolickich?" - to nie jest tak, że każdy chleb wypiekany, czy każde wino to jest Ciało i Krew Chrystusa, one się stają nimi podczas mszy, gdy kapłan wypowiada te same słowa co Chrystus podczas ostatniej wieczerzy, tak jak zacytowałeś Ewangelię Matusza.
 • Autor
  Znasz Modlitwę Pańską? - Pamiętasz jak się kończy?
  To czemu przedstawiasz tutaj jakąś zbitkę zbawienia ode zła i wskrzeszenia do życia wiecznego pod łączną nazwą zbawienia?
  To herezja.
  Jeszcze trochę to będziesz za komunistami wołał że "niebo jest dla wszystkich".
 • @slapek
  TYLKO WIARA...

  Napisałeś:

  //Tylko wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi do zbawienia innej drogi nie ma!!!//

  Kompletnie się z tym zgadzam, dlatego powiedziano że nie ma innego Imienia pod niebem w którym to imieniu bylibyśmy zbawieni''.

  Sądzę jednak, że powinieneś uważać na inne Imiona które również Pan Jezus Posiada, a skoro znamienite Imię odziedziczył po Ojcu, to również IHWH, JHWH i inne opisywane w starych przekładach mogą należeć do Niego. Mówiąc prościej Imię które przedstawiają świadkowie również takie posiada Pan Jezus.

  Zresztą o nich nie będę się wypowiadał gdyż szargają te Święte Imię niemal codziennie.

  Musimy jednak pamiętać że wszystkie Imiona określające Pana Jezusa jak i Jego Ojca , zawierały raczej litery JAH.

  Tak więc bardzo uważałbym na twoim miejscu, gdyż okazać się może, że zmieszałeś Pana Jezusa razem z Marią, buddą, czy innymi bożkami.

  I jeszcze jedna sprawa, napisałeś:

  //3) Każdy Chrześcijanin MUSI obowiązkowo dzielić się tym chlebem z innym//

  Dzisiaj, nie zgodzisz się ze mną ale któregoś dnia może zrozumiesz, a mianowicie, wyraz chrześcijanin, NIE OKREŚLA ŻADNEJ PRZYNALEŻNOŚCI DO PANA JEZUSA, ŻADNEJ!

  Jest to wyraz który kieruje nas w stronę Jana a nie Pana Jezusa, skoro więc mamy należeć do Pana Jezusa, to mamy być Chrystianoi-Chrystusowi.

  Obcy wyraz chrześcijanin, nie oznacza wcale ucznia Chrystusowego!

  Przeczytaj to ze spokojem:

  ''(14) Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla IMIENIA CHRYSTUSOWEGO, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was.

  (15) A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw.

  (16) Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. ''

  1 Piotra 4/14-16

  Jeśli więc jak czytamy: ''znieważają dla IMIENIA CHRYSTUSOWEGO'' to dlaczego mam wielbić Boga IMIENIEM chrześcijanina, skoro ten wyraz określa przynależność do Jana!

  Pytanie: kto jest ważniejszy i kogo nauka powinna zanikać a kogo wzrastać, powinieneś bardzo mocno się nad tym zastanowić ponieważ wyraz chrześcijanin jest wyrazem fałszywym który wprowadził straszne zamieszanie, sprawdź więc inne przekłady a przede wszystkim zgodność z Duchem Ewangelii , bo to jest najważniejsze!

  Coś tobie przybliżę, podział na : UCZNI JANA I NA UCZNI PANA JEZUSA?

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  CHRYSTUSOWI A NIE CHRZEŚCIJANIE!

  Ciekawe:

  Choć w zasadzie końcówka w języku greckim wyrazu CHRISTIANOS (Chrystusowy) wcale nie odnosi się do Jana to w języku polskim w "erze nowożytnej" bardzo często albo prawie zawsze kojarzono ten wyraz z określeniem "CHRZEST JANA", lub "CHRZCI JAN".

  Jednak wyraz grecki "Christianous" z Dziejów Apostolskich 11/26 ma w języku polskim dokładne i dosłowne znaczenie, a mianowicie "Chrystusowy", "Pomazańcowy" lub należący "do Pomazańca".

  Wyraz polski "chrześcijanin" jest tłumaczeniem niezgodnym z kopią grecką i zabiera Synowi Bożemu Jego cześć i chwałę. Ani Anglicy ani Niemcy, ani Hiszpanie... nie znają ani nigdy nie znali wyrazu "chrześcijanin".


  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @SLAPEK
  PAN JEZUS BOGIEM MOJŻESZA!

  https://57kerenor.neon24.pl/post/159410,pan-jezus-bogiem-mojzesza-list-do-slapka


  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @Jest 13:49:42
  "Czy takim chlebem który zstąpił z nieba jest opłatek wypiekany przez jakiegoś człowieka, być może nawet bezbożnika następnie używany podczas mszy w kościołach katolickich?" - to nie jest tak, że każdy chleb wypiekany, czy każde wino to jest Ciało i Krew Chrystusa, one się stają nimi podczas mszy, gdy kapłan wypowiada te same słowa co Chrystus podczas ostatniej wieczerzy, tak jak zacytowałeś Ewangelię Matusza.”

  Oj człowieku naiwny jesteś!
  Podam drastyczny przykład.
  Ksiądz pedofil lub ksiądz złodziej ( jesteś świadom, że są tacy księża?) przywołuje Pana Jezusa i wkłada go do opłatka?
 • @miarka 07:18:58
  „Jeszcze trochę to będziesz za komunistami wołał że "niebo jest dla wszystkich". ”

  Ja mówię tylko, że zbawienie = Królestwo Boże jest możliwe do osiągnięcia dla wszystkich.
  Powtórzę raz jeszcze Królestwo Boże jest do odziedziczenia dla każdego człowieka jeżeli tylko oto odpowiednio wcześniej zadba.
  „Niebo dla wszystkich” to zupełnie inna historia.
 • @60grzegorz 13:18:03
  „Tak więc bardzo uważałbym na twoim miejscu, gdyż okazać się może, że zmieszałeś Pana Jezusa razem z Marią, buddą, czy innymi bożkami.”

  Ja nigdzie nie zrównałem Pana Jezusa z: Marią, buddą, czy innymi bożkami!

  Możesz mi zacytować wersy, że wiara w Jehowę prowadzi do zbawienia?
  Wiesz, że jest tylko jedna bram prowadząca do zbawienia i nie ma innego imienia danego ludziom do zbawienia ?
 • @slapek
  JUŻ TOBIE NAPISAŁEM.

  Widocznie nie masz jeszcze poznania.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz 19:09:06
  Możesz mi zacytować wersy, że wiara w Jehowę prowadzi do zbawienia?
  Czy ja wiele wymagam?
 • @slapek 18:38:22
  Po pierwsze nie odpowiedziałeś na moje pytanie, zwyczajnie się migasz. Po drugie cytat: Rz 3, 12 "Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli,
  nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego." Ty byś chciał, żeby ksiądz był bez grzechu jak Pan Jezus? Człowieku na jakiej planecie ty żyjesz? Po to mamy spowiedź w Kościele Katolickim, żeby się nieustannie nawracać. Wiara polega na tym, że to Pan Jezus konsekruje chleb i wino w swoje Ciało i Krew, a ksiądz jedynie jest tym, kto wypowiada słowa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy. To jak było z tymi apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy, zjedli chleb, czyli Ciało Chrystusa i wypili wino czyli Jego Krew, czy zrobili to duchowo, jak twierdzisz?
 • @slapek
  PRZYPOMNĘ KU PRZESTRODZE ABYŚMY CZASAMI PRZEZ PRZYPADEK NIE OBRAZILI PANA JEZUSA!

  Napisałem:

  //Musimy jednak pamiętać że wszystkie Imiona określające Pana Jezusa jak i Jego Ojca , zawierały raczej litery JAH.

  Tak więc bardzo uważałbym na twoim miejscu, gdyż okazać się może, że zmieszałeś Pana Jezusa razem z Marią, buddą, czy innymi bożkami.//

  Dlatego ja, co ty zrobisz twoja sprawa, imię które używają świadkowie nie wtrącałbym dla bezpieczeństwa swojego pomiędzy inne imiona które nie posiadają mocy takiej jak Pan Jezus. Napisałem to dla twojego przemyślenia, dlatego ponieważ wielu ludzi nie wie, że Bogiem Starego Przymierza jest PAN JEZUS, to On wyprowadzał Izraela z Egiptu, On Dał Przykazania, prorocy o Nim prorokowali i On odziedziczył po Ojcu i tu napiszę byśmy się dobrze zrozumieli, WIELE IMION.

  Dlatego wskazanie wersetu dotyczącego wyrazu Jehowa, nie jest możliwe ale trzeba uważać bo być może w jakiś przekładach okaże się...dalej już wiesz.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz 20:25:17
  To może ty mi odpowiesz, czy apostołowie podczas Ostatniej Wieczerzy zjedli fizycznie chleb, czyli Ciało Chrystusa i wypili wino czyli Jego Krew?
 • @slapek
  OPŁATEK, CZY JAK TO NAZWAĆ TO WYMYSŁ KATOLICKI!

  Napisałeś:

  //Co znaczy jeść Ciało Chrystusa i pić Krew Chrystusa?
  Na pewno nie jest to literalne jedzenie i picie czegokolwiek!
  (58) To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. E Jana 6.

  To jest chleb który z nieba zstąpił – czyli musi to być duchowy chleb.
  Czy takim chlebem który zstąpił z nieba jest opłatek wypiekany przez jakiegoś człowieka, być może nawet bezbożnika następnie używany podczas mszy w kościołach katolickich? Nie o takim chlebie mówił Jezus!//

  Pan Jezus Mówił: ''Słowa które Mówię Duchem są a nie literą''

  Skoro więc Pan Jezus Jest Chlebem Żywota, to należy Jego Naukę wziąć sobie do serca i tak nauczać jak On nauczał, trzeba wstępować w Jego ślady i kontynuować oraz nauczać tak jak On Nauczał, CHLEB to jest SPOŻYWANIE Jego Nauki,

  Co zaś tyczy się picia Krwi, oznacza ona przyjęcie na siebie odpowiedzialności i walkę z tymi, którzy będą mnie prześladować i nawet bić !

  Można to podsumować z ewangelii według Jana 3/16-18:

  ''(16) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał.

  (17) Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie.

  18) Nie o was wszystkich mówię; Ja wiem, których wybrałem; lecz niech się wypełni Pismo: Ten, kto spożywa CHLEB MÓJ, podniósł na mnie piętę swoją. ''

  Właśnie Judasz, jest tego dowodem, gdyż będąc dwunastym apostołem , podeptał(sprzedał CHLEB MÓJ, MÓWI PAN JEZUS, CZYLI SPRZEDAŁ JEGO NAUKĘ) sprzedał Boga!

  Chleb, to Nauka Pana Jezusa!
  Picie Krwi, to wzięcie na siebie prześladowań jakie spadną na ucznia Chrystusowego!

  A to co dają w kk, nie ma kompletnie nic wspólnego z Nauką Pana Jezusa!

  To tak na szybko starałem się wytłumaczyć.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @Jest
  OCZYWIŚCIE, ŻE TAK BYŁO, INACZEJ MUSIAŁBYM ZAPRZECZYĆ EWANGELISTOM!

  Pan Jezus wiele razy Przemawiał do uczniów swoich bądź w podobieństwach albo na pewnych przykładach, ale to wcale nie oznaczało dosłownego literalnego sensu wykonywania tych czynności!

  Dlatego wiele Nauk Pana Jezusa i mów do uczniów jak i do ludzi, nie wolno traktować literalnie.

  To na razie tyle.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz 20:42:43
  No i wszystko w temacie. W Kościele Katolickim powtarza się to co było podczas Ostatniej Wieczerzy, zgodnie z poleceniem Chrystusa: Łk 22, 19 "... to czyńcie na moją pamiątkę!»" Wy możecie sobie przyjmować komunię duchowo, a my katolicy robimy to literalnie, zgodnie z Ewangelią i tyle.
 • @Jest
  TYLKO WIDZISZ JEST WIELKA RÓŻNICA W TYM WSZYSTKIM...

  Mianowicie, ja wykonuję Wolę Pana Jezusa i nauczam tak jak On sobie Życzył a wy wykonujecie wolę szatana. Dobrze by było byś się nad tym zastanowił, póki jeszcze masz czas.

  Nie pisz bzdur, to co robicie nie jest nic a nic zgodne z Nauczaniem Pana Jezusa, wy wykonujecie wolę szatana.

  Życzę spokojnej nocy!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz 21:00:09
  Dobrze Grzegorzu, niech Cię "twój" dobry Bóg błogosławi i do następnego razu.
 • @60grzegorz 21:00:09
  Na dobranoc cytat: Łk 18, 11- 14 "Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony»."
 • @Jest
  POWIEM TOBIE...

  Że Ten Mój Dobry Bóg, jeśli tylko Zechce, może stać się też twoim Bogiem, jeśli oczywiście zaczniesz wyciągać rękę w Jego stronę.

  Do następnego razu.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @Jest
  SZKODA TYLKO ŻE...

  Napisałeś:

  //Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony//

  Szkoda tylko że, nie znalazłeś wersetu, który mówi co będzie z tymi którzy nie SŁUCHAJĄ PRAWDY!?

  Ale taka już ta nasza ludzka natura, widzimy coś u kogoś a u siebie, nic!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz 21:19:05
  "SZKODA TYLKO ŻE...

  Napisałeś:

  //Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony//"

  To nie ja napisałem tylko Ewangelista Łukasz, a on zacytował Chrystusa.
 • @Jest
  W TAKIM RAZIE...

  Bardzo tobie dziękuję za cytat, bo on już na mnie się spełnił i nie moja to zasługa, lecz Pana Jezusa, gdyż Dał mi możliwość poznania jego Nauki, a więc zostałem wywyższony, dziękuję za werset.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz 21:29:50
  Proszę. Z Panem Bogiem.
 • @Jest 19:52:56
  „To jak było z tymi apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy, zjedli chleb, czyli Ciało Chrystusa i wypili wino czyli Jego Krew, czy zrobili to duchowo, jak twierdzisz? ”

  Przecież Jezus Chrystus jeszcze żył to jak mogli jeść Jego ciało i pić Jego Krew?
  Teraz podobno hostia zamienia się w ustach człowieka w rzeczywiste ciało Chrystusa.
  Spójrz na to z perespektywy tak zwanych „cudów” z zamianą hostii w tkankę sercową ludzką!
  To wszystko jest pomieszane z poplątanym + szatańskie sztuczki tylko po to żeby odciągnąć ludzi od prawdziwej drogi wiodącej do zbawienia.
 • @60grzegorz 20:04:11
  Czyli nie znasz takiego wersu który mówiłby, że zbawienie jest w imieniu Jehowa i ja również nie znam takiego wersu.
  Dlatego ci ludzie którzy pokładają nadzieje na zbawienie w słowie Jehowa
  mogą mieć problem.
 • @slapek 10:18:06
  To straszne, ty zwyczajnie nie wierzysz słowom Chrystusa. Wszystko musisz sobie racjonalnie wytłumaczyć, to nie jest wiara w takim razie, tylko próba racjonalnego wytłumaczenie wszystkiego. Czy twoim zdaniem Chrystus lub Ewangeliści się pomylili?
 • @Jest 10:27:47
  Ja do wiary doszedłem poprzez rozum!
  Zacząłem sprawdzać wszystko w Biblii i w ten sposób doszedłem do wiary.
  Dlatego moja wiara jest mocna bo oparta na rozumie i logice.
  Sam wiara w wiarę to może się okazać w trudnych czasach za mało.
 • @slapek 10:59:10
  A jak będzie z odpowiedzią na moje pytanie? Bo kluczysz jak świadek Jehowy i wprost nie chcesz odpowiedzieć. Ponawiam pytanie: „To jak było z tymi apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy, zjedli chleb, czyli Ciało Chrystusa i wypili wino czyli Jego Krew, czy zrobili to duchowo, jak twierdzisz? ”
 • @slapek
  MUSZĘ PRZYZNAĆ ŻE JA NIE!

  Napisałeś:

  //Ja do wiary doszedłem poprzez rozum!
  Zacząłem sprawdzać wszystko w Biblii i w ten sposób doszedłem do wiary.
  Dlatego moja wiara jest mocna bo oparta na rozumie i logice.//

  .........................................................................

  Widzisz, tym się różnimy, bo moja wiara oparta jest na Mocy Bożej, jak napisano:

  ''5) aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.''

  (1 list do Koryntian 2:5)

  Ja, swoim rozumem i logiką nigdy bym nie zrozumiał Nauki Pana Jezusa gdyby nie Słowa Pana Jezusa, które brzmią:

  ''(44) Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

  (Ewangelia Jana 6:44)

  Żadnym sposobem nie zrozumiesz Nauki Pana, gdy Oni tobie na to nie pozwolą. Żadną ludzką mądrością , czy logiką czy ludzką wiedzą, nie zrozumiesz, gdy nie będzie tobie TO DANE !

  Przykład Pawła i jego faryzejskiej ziemskiej nauki, którą uznał za śmiecie są najlepszym tego dowodem że bez ingerencji (powołania) Boga, nic nie zrozumiesz.


  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @slapek 18:39:08
  Już nie będę odpowiadał, bo za chwilę dokończę i opublikuję notkę (pod tytułem "Lekarz", w której znajdziesz obszerne i umotywowane wyjaśnienie dlaczego się z Tobą nie zgadzam.
 • @Jest 11:13:28
  „„To jak było z tymi apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy, zjedli chleb, czyli Ciało Chrystusa i wypili wino czyli Jego Krew, czy zrobili to duchowo, jak twierdzisz? ” ”

  Oczywiście, że jedli rzeczywisty chleb i pili rzeczywiste wino!

  To teraz powiedz Ty mi czy ten chleb w ustach Apostołów zmienił się w rzeczywiste Ciało Chrystusa a wino zamieniło się w rzeczywistą Krew Chrystusa?
  Chrystus również jadł własne ciało i pił własną krew?
 • @miarka 16:08:31
  Trudno mi się odnieść do Twojej notki ponieważ ja jej nie rozumiem.
 • @slapek 18:12:31
  Tak! Skoro tak powiedział Chrustus, to znaczy że to jest prawda. J 14, 6 "Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie."
 • @slapek 18:12:31
  J6, 58-60 ”To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.
  A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»"

  J 6, 52-53 "Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?»
  Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie."

  Trudna jest ta mowa, którz jej może słuchać? Widać ty nie za bardzo.
 • @slapek 18:22:10
  "Trudno mi się odnieść do Twojej notki ponieważ ja jej nie rozumiem."

  To jest to. Mówimy innymi językami, a żeby tłumaczyć trzeba znać obydwa.

  Obserwuję że Wy tutaj skupiacie się na tym co było powiedziane i zapisane w Biblii, a więc na tym, co Waszym zdaniem powinno być, a może i nieubłaganie będzie.

  Ja inaczej, bo owszem, też na to patrzę, ale bardziej się skupiam na odniesieniach tego do praktyki życia, a więc i na tym czego Bóg od nas oczekuje, do czego nas powołał i jak możemy zagospodarowywać przestrzenie swoich wolności i odpowiedzialności, czy relacji do innych ludzi, pracy, walki, z jednej strony, a wartościach i potrzebach ze strony drugiej.
 • @Jest 19:33:38
  „Tak! Skoro tak powiedział Chrystus, to znaczy że to jest prawda. J 14, 6 ”

  Oczywiście, że to co powiedział Mesjasz jest prawdą tylko nie bierzesz pod uwagę tego, że może słowa Chrystusa rozumiesz inaczej niż było zamierzone!? Bierzesz to pod uwagę?

  Ciekawy jestem czy równie gorliwie przestrzegasz słów Chrystusa w odniesieniu do poniżej zacytowanego wersu?

  „9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. ”
  E Mateusza 23.

  Teraz zadam Koledze zasadnicze pytanie:
  Czy jest właściwym nazywanie Papierza „Ojcem Świętym”?
 • @miarka 04:58:42
  „Ja inaczej, bo owszem, też na to patrzę, ale bardziej się skupiam na odniesieniach tego do praktyki życia, a więc i na tym czego Bóg od nas oczekuje, do czego nas powołał i jak możemy zagospodarowywać przestrzenie swoich wolności i odpowiedzialności, czy relacji do innych ludzi, pracy, walki, z jednej strony, a wartościach i potrzebach ze strony drugiej. ”

  Czy mógłbyś w punktach wymienić czego Bóg od nas oczekuję i do czego nas powołał?
 • @slapek 09:59:03
  Ty to robisz, skaczesz po wersetach i zmieniasz temat. Jesteś albo byłeś świadkiem Jehowy? Tematem jest spożywanie Ciała i Krwi Zbawiciela i o tym teraz jest dyskusja.

  "Oczywiście, że to co powiedział Mesjasz jest prawdą tylko nie bierzesz pod uwagę tego, że może słowa Chrystusa rozumiesz inaczej niż było zamierzone!? Bierzesz to pod uwagę?" Nie, dlatego że już ci pisałem ten fragment jest tak oczywisty, jego przesłanie wymowa, okoliczności, wszystko że dla mnie nie da się tego inaczej zrozumieć. Co byś chciał inaczej rozumieć? Pan Jezus wskazał chleb i powiedział to jest Moje Ciało, wskazał wino i powiedział to jest Moja Krew, jedzcie i pijcie to na moją pamiątkę. Jak chcesz to inaczej rozumieć?
 • @slapek 10:02:47
  W tej formie się nie podejmę.
  Ja "bardziej się skupiam na odniesieniach tego do praktyki życia...", a ty chcesz od razu generalnie, "w punktach". - Tu widzę zarzewie niepotrzebnych sporów.

  Uważam że nam wcale nie trzeba aż tak mocnego teoretyzowania. - W życiu na to czasu nie ma. - Jak konkretny przypadek tego wymaga to co innego.

  Zauważ że rzadko podaję źródła. To właśnie dlatego że w konkretnym przypadku, jak ktoś potrzebuje to je znajdzie - zapewne i lepsze, bardziej dopasowane jak bym podawał chcąc uogólniać.
 • @Jest 12:42:09
  „Ty to robisz, skaczesz po wersetach i zmieniasz temat. Jesteś albo byłeś świadkiem Jehowy? ”

  Nie jestem i nie byłem Świadkiem Jehowy – co nie znaczy, że nie wiem czego nauczają!
  ………………….
  „Co byś chciał inaczej rozumieć? Pan Jezus wskazał chleb i powiedział to jest Moje Ciało, wskazał wino i powiedział to jest Moja Krew, jedzcie i pijcie to na moją pamiątkę. Jak chcesz to inaczej rozumieć? ”

  Myślę, że wyczerpaliśmy temat i każdy z nas pozostanie przy swoim zdaniu.
  Ty uważasz, że jedząc hostie zjadasz rzeczywiste ciało Chrystusa.
  Ja uważam, że jedzeniem ciała Chrystusa jest jedzenie Jego nauk i wprowadzanie ich w czyn.

  Natomiast słowa Mesjasza „...jedzcie i pijcie to na moją pamiątkę.” - dotyczą pamiątki ostatniej wieczerzy która powinna się odbywać tylko raz w roku tak jak to było w czasach Chrystusa z paschą.
  Po ukrzyżowaniu Chrystus stał się paschą dla Izraelitów Nowego Przymierza.
 • @slapek 19:16:01
  "Natomiast słowa Mesjasza „...jedzcie i pijcie to na moją pamiątkę.” - dotyczą pamiątki ostatniej wieczerzy która powinna się odbywać tylko raz w roku tak jak to było w czasach Chrystusa z paschą.
  Po ukrzyżowaniu Chrystus stał się paschą dla Izraelitów Nowego Przymierza."

  No tak, tylko problem polega na tym, że pierwsze wspólnoty Chrześcijan spotykały się na "łamaniu chleba" - spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa w niedzielę:

  Dz 20, 7 "W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy."
 • @Jest 19:42:58
  Tak, tak przyjacielu – ja uważam, że pamiątka ostatniej wieczerzy powinna być obchodzona uroczyście tylko raz w roku, tak jak to było z Paschą przed chrześcijańską
  Obchodzenie pamiątki ostatniej wieczerzy 5 razy dziennie przez 365 dni w roku staje się rutyną i codziennością nie świętem i pamiątką.
  Takie jest moje zdanie w tej sprawię - oczywiście biorę pod uwagę również i to, że mogę się mylić.
 • @slapek 10:12:32
  No widzisz ty to traktujesz w kategoriach czysto pamiątkowych, a ja z kolei biorę na poważnie słowa Zbawiciela o spożywaniu Jego Ciała i Krwi. Jak popatrzysz na to z tej perspektywy to zjednoczenie z Panem Bogiem nawet codziennie nigdy nie powinno się stać rutyną. Szanuję twój punkt widzenia i pozdrawiam w Panu.
 • @slapek 10:18:47
  Sprzed chrześcijańskiej Pasch wyrasta Pamiątka Ostatniej Wieczerzy którą mamy obchodzić:
  „Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie.”
  Tak jak Paschę obchodzili Izraelici Starego Przymierza tak samo Pamiątkę Ostatniej Wieczerzy mają obchodzić Izraelici Nowego Przymierza – jest to dla nas święto na zawsze.
  Jak Pascha była ustanowiona na pamiątkę wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu rzeczywistego
  tak samo Ostatnia Wieczerza jest pamiątką wyprowadzenia Izraela Duchowego z Egiptu duchowego.
  Tak jak Izraelici po wyprowadzeniu stali się narodem wolnym i przynależnym tylko Bogu tak samo stało się po ukrzyżowaniu Chrystusa z Izraelem Duchowym.
  Każdy człowiek na ziemi który uwierzy w narodzenie, śmierć i zmartwychwstanie Mesjasza zostanie przyłączony do Duchowego Izraela Nowego Przymierza i przynależy do Boga z czym wiążą się przywilej jak i obowiązki.

  „(14) Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie.”

  „(26) Gdy się was zapytają dzieci: cóż to za święty zwyczaj? - (27) tak im odpowiecie: To jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił. Lud wtedy ukląkł i oddał pokłon. ”
  K Wyjścia 12.
  Również Pozdrawiam i Z Panem Bogiem.
 • @slapek 10:49:10
  Już kiedyś napisałem artykuł na temat Paschy.

  https://sl123.neon24.pl/post/157152,pascha
 • @slapek
  ROZPOCZĄŁEŚ DUCHEM A ZKOŃCZYŁEŚ...

  Pozwolę sobie na zacytowanie twojej wypowiedzi:

  Napisałeś do Jest:

  //Tak, tak przyjacielu – ja uważam, że pamiątka ostatniej wieczerzy powinna być obchodzona uroczyście tylko raz w roku, tak jak to było z Paschą przed chrześcijańską
  Obchodzenie pamiątki ostatniej wieczerzy 5 razy dziennie przez 365 dni w roku staje się rutyną i codziennością nie świętem i pamiątką.
  Takie jest moje zdanie w tej sprawię - oczywiście biorę pod uwagę również i to, że mogę się mylić.//

  ...........................................................................

  Cały czas dyskutowaliśmy na temat wieczerzy i mieliśmy wyrobione zdanie co do Duchowego a nie literalnego spożywania Ciała i Krwi Pańskiej.

  Piszesz, że powinno wieczerzą obchodzić się raz w roku. Muszę przyznać że coś jest nie tak a postaram się to wytłumaczyć na prostym ludzkim przykładzie.

  Jeśli PAN JEZUS JEST MOIM OJCEM DUCHOWYM, JEST MOIM RODZICEM, JEST MOIM BOGIEM, JEST MOIM WSZYSTKIM CO MOŻNA NAZWAĆ, to dlaczego mam obchodzić Jego Naukę raz w roku.

  Dlaczego mam się z Nim spotykać tak rzadko i rozgłaszać Jego Nauki lub jak kto woli Jeść Jego Ciało'' i pić ''Jego Krew'' tak rzadko!?

  Byłeś na chwilę wolny, znowu dałeś uwiązać się datami i wyznaczonymi terminami, nie gniewaj się , ale nie masz racji.

  p.s

  Czy swoich rodziców których masz jeszcze, też odwiedzasz raz w roku, raz w roku o nich mówisz i raz w roku ich CHWALISZ!?

  ''Spożywanie Ciała'' i ''Picie Krwi'' to nie wyznaczony raz czy pięć razy w roku termin! Spożywanie Ciała i ''Picie krwi'' to dla ucznia Chrystusowego, częste przebywanie z Panem Jezusem niemal codziennie i nie można określić tego mianem jakiegoś wymyślonego święta.

  Przykład:

  Tak właśnie robią katolicy i inne wyznania 24 grudnia, powiedź kto z nich wspomni na chwilę o Panu Jezusie, to właśnie jest typowa LITERA!

  Człowiek wierzący nie da się zamknąć w sztywnych ramach niewolnictwa, człowiek wierzący mówi i wielbi Boga codziennie i nie jest mu potrzebna RAMA!

  Pozdrawiam!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930