Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
35 postów 856 komentarzy

Kim jest II bestia z 13 rozdziału Apokalipsy?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zastanawia mnie kim może być II bestia wychodzącą z ziemi której I bestia przekazał władzę?

Co mamy zapowiedziane od (11) wersu.
 


(1) I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. (2) Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej - jakby niedźwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. (3) I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią; (4) i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? (5) A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. (6) Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. (7) Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. (8) Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. (9) Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! (10) Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.

(11) Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok.
 
II Bestia miała dwa rogi podobne do rogów Baranka a mówiła jak Smok – chodzi o dwa państwa „chrześcijańskie” ponieważ:
Baranek w tym wersie symbolizuję - Jezusa Chrystusa i Jego nauki. Dwa rogi symbolizują - dwa państwa/królestwa. Ciekawym jest, że te państwa chociaż są chrześcijańskie to mówią jak smok/szatan!?
W dzisiejszych czasach cała Europa Zachodnia + cała Ameryka Północna mienią się państwami chrześcijańskimi a postępuję jakby szatan nimi zarządzał i dlatego drugiej bestii należy szukać wśród nich.
Ja podejrzewam, że jednym z rogów II bestii jest USA. Aktualnie nie widzę lepszego kandydata na to miano.
Natomiast drugi róg jak na teraz jest dla mnie nieznany.
 
(12) I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.
 
Jeżeli założymy, że I bestia = NWO to USA jest na usługach NWO i wykonuje jej polecenia co się zgadza z powyższym wersem (12). Chyba nikt nie ma wątpliwości, że USA jest na usługach jakichś ciemnych sił, co jest widoczne zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach.
 
(13) I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi.
 
Być może już ludzkość widziała ogień zstępujący z nieba na ziemię podczas bombardowania atomowego Japonii przez USA?
 
(14) I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. (15) I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. (16) I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło (17) i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. (18) Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.
Apokalipsa 13.

Teraz proszę sprawdzić co na temat opisany powyżej mówi proroctwo z Księga Daniela 7. Napisana w +- IV wieku przed Chrystusem.
 
(1) W pierwszym roku panowania króla babilońskiego Baltazara miał Daniel sen i zaniepokoiły go widziadła jego głowy na jego łożu. Następnie spisał on sen o następującej treści.(2) Daniel więc powiedział: Ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze.(3) Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej.(4) Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce.(5) A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa!(6) Potem patrzałem, a oto inna bestia podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy; jej to powierzono władzę.
 
Od poniższych słów prawdopodobnie zaczyna się opis I bestii/NWO z 13 rozdziału Apokalipsy.
Bestia/NWO składa się z 10 rogów/królestw/państw tak samo jak jest w opisie z Apokalipsy 13.
 
(7) Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach: a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury; pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów.(8) Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy.
 
Powyższy wers (8) jest arcy ciekawy ponieważ może określić w jakim czasie się znajdujemy jeżeli moje przypuszczenia są prawidłowe mianowicie:
Gdy Daniel przypatrywał się rogom to zauważył, że spośród 10 rogów wyrasta mały jedenasty róg. Czyli mamy, że wśród jakichś znaczących 10 państw powstało na początku mało znaczące jedenaste państwo. Czyżby tym 11 rogiem były USA?
Historia powstania USA mogłaby i chyba to potwierdza! Jest jeszcze sprawa „...i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane.” Jakieś 3 państwa spośród tych 10 musiało zostać obalone przez USA wers (24) tak zapowiada. Na razie nie mam pewnych kandydatów na te państwa ale mogą to być III Rzesza i ZSRR.
 
(9) Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień.(10) Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.
 
Powyżej mamy opisany Sąd Ostateczny podobny w opisie do tego z Apokalipsy.
 
(11) Z powodu gwaru wielkich słów, jakie wypowiadał róg, patrzałem, aż zabito bestię; ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie.(12) Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia co do czasu i godziny.(13) Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego.(14) Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
 
Powyżej w wersach (13 i 14) mamy proroczą zapowiedź wiecznego Królestwa Jezusa Chrystusa.
 
(15) Ja, Daniel, popadłem z tego powodu w niepokój ducha, a widzenia mojej głowy przeraziły mnie.(16) Zbliżyłem się do jednego ze stojących i zapytałem o właściwe znaczenie tego wszystkiego. On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie rzeczy.(17) Te wielkie bestie w liczbie czterech - to czterech królów, którzy powstaną z ziemi.(18) Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego, i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków.(19) Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami resztę;(20) oraz co do dziesięciu rogów na jej głowie, i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły trzy tamte. Róg ten miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy, i wydawał się większy od swoich towarzyszy.
 
USA zawsze mówiło wielkie słowa o prawach człowieka, wolności i demokracji a jaka jest rzeczywistość to mieliśmy okazję się przekonać.
 
(21) Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, i zwyciężał ich(22) aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo.(23) Powiedział tak: Czwarta bestia - to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw; pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i zetrze.
 
Wcześniejsze bestie miały zasięg lokalny dopiero w naszych czasach jest możliwe powstanie bestii o zasięgu globalnym.
 
 
(24) Dziesięć zaś rogów - z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich, i obali trzech królów. (25) Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu.(26) Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie.(27) A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe.(28) Dotąd opis zdarzenia. Moje myśli przeraziły bardzo mnie, Daniela; zmieniłem się na twarzy, lecz zachowałem wydarzenie w sercu.
Księga Daniela 7.

Sumując – II bestią z 13 rozdziału Apokalipsy o dwóch rogach jest USA i jakieś drugie państwo „chrześcijańskie”.
Szatan przekazuje władzę → I bestia/NWO następnie ona przekazuje władzę dla → II Bestia/USA i jakieś inne państwo które będą wszystko wykonywać w ich zastępstwie i na ich polecenie tak mi wychodzi z rozważań i obserwacji tego co się dzieje na świecie.
Proszę moich rozważań nie brać za pewne, są to tylko moje rozważania.

KOMENTARZE

 • autor
  Z moich obserwacji bestii:
  1. KerenOr
  2. Bar- bara
  ....
  ....
  () Slapek

  ;-)))
 • @Autor
  https://www.bitchute.com/video/50kEYqeY68wN/ Salute 5*
 • @Krzysztof J. Wojtas
  BARDZO BYM PROSIŁ O ZAISTNIENIE SAMOISTNE bez towarzystwa... :)


  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @
  Tak jak napisałem w artykule samo NWO nie ma aż takich możliwości żeby wdrożyć szatańskie plany w życie.
  Do tego potrzeba armii takiej jak posiada USA.
  USA i jej wojny na przykład z Libią gdzie zniszczono instalacje wodne które nawadniały pustynie a budowane były przez Kadafiego.
  Pewnie i atak na Irak był podszyty podobnymi pobudkami – kradzieżą Irackiej ropy.
  Samo NWO nie ma takich mocy żeby niszczyć inne państwa militarnie dlatego potrzebne było im zbrojne ramię do czarnej roboty.
 • @57KerenOr 23:35:56
  Bez przesady. Aż taką bestią to szanowny nie jest, aby samoistnie istnieć.
 • @ Autor, All
  "Sumując – II bestią z 13 rozdziału Apokalipsy o dwóch rogach jest USA i jakieś drugie państwo „chrześcijańskie”."

  Znamiona państwa zaczyna powoli wyczerpywać UE.

  Nie wiem czy oprócz Apokalipsy nie byłoby korzystne zajrzeć też do proroctw królowej Saby. Z tego co wiem mówiła do króla Salomona o powstaniu maszyn napędzanych węglem i konfliktach światowych. Drugi miał się zacząć w odstępie jednego pokolenia od pierwszego. Antychryst z zachodu miał w nim obrócić swoje oblicze na Wschód i dostrzec przywódcę - poganina, który potem antychrystowi zmiażdży głowę.... Do dwóch ostatnich wojen światowych pasuje jak ulał. Jednym ze znaków nadejścia trzeciej jest opad śniegu w lipcu, gdy ludzie wyjdą zbierać plony.

  Ode mnie 5*

  Ukłony
 • @57KerenOr 23:35:56
  "BARDZO BYM PROSIŁ O ZAISTNIENIE SAMOISTNE bez towarzystwa... :)"

  Lew(i), w towarzystwie raźniej ;-)

  Pozdro!
 • Tu jest "dwurożna" bestia w całej swojej krasie.
  Zasłonę z oczu zdejmij proroku slapek.


  https://i.etsystatic.com/14567832/r/il/ee97d3/1939923267/il_570xN.1939923267_nfnd.jpg
  Photo: Etsy

  "Bestia miała dwa rogi podobne do rogów Baranka a mówiła jak Smok"
 • @AgnieszkaS 04:00:11
  Droga Pani.
  Nie bardzo rozumiem Pani wpis - do rzeczy proszę.
  Co ten smok ma symbolizować?
 • @slapek 19:27:51
  https://as2.ftcdn.net/jpg/00/43/93/83/500_F_43938365_JzvLI0BwgWykhG1mSaOjX0ubTbfuk2Tu.jpg
 • @AgnieszkaS 20:47:36
  Taki ładny smoczek, a Pani go z jakąś bestią kojarzy. ;-)
  To już prędzej USA wyglądają jak dwurożna bestia: jeden róg Floryda, a drugi to.... no właśnie - Kalifornia :-)

  Ukłony

  @---->>>>>>>>>>-------------------------
 • @Jasiek 02:18:10
  A czego się spodziewać po prostej kobiecie realizującej proste propagandowe zadania.

  //To już prędzej USA wyglądają jak dwurożna bestia//

  A wiesz pan że coś w tym jest ? mając na uwadze ich "zapożyczoną" z judaizmu ideologię "amerykańskiego wybraństwa" nie sposób zauważyć że jeden z ich naczelnych proroków był rogaty co w przeszłości uchwyciło kilku artystów.

  https://images84.fotosik.pl/933/3174b5c23139acebmed.jpg

  https://stacja7.pl/wp-content/uploads/2015/06/7-najwiekszych-pomylek-w-przekladach-biblii-verticalphotowidget-photo-5-200x300.jpg

  https://www.wydawnictwo-kropla.pl/wp-content/uploads/2018/09/fig-16-moisc3a9s-sillerc3ada-de-coro-de-la-catedral-de-san-salvador-de-oviedo-obra-realizada-entre-1491-y-14971-300x169.jpg

  Powiadają że to przez pomyłkę w translacji ale wiadomo że coś trzeba powiedzieć.
 • Drugi róg drugiej bestii!
  W poniżej zapodanym linku jest ciekawy artykuł potwierdzający moje przypuszczenia.
  Z tegoż artykułu również można domniemywać jakie państwo „chrześcijańskie” może być drugim rogiem drugiej bestii.
  Mianowicie mowa jest tu o Anglii.

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/01/komitet-300-najciemniejsze-sekrety-brytyjskich-elit-2/

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930